Home Tài liệu ngữ pháp Review chi tiết cuốn sách ngữ pháp English Grammar in Use

Review chi tiết cuốn sách ngữ pháp English Grammar in Use

Review sách English Grammar in Use - Tải PDF bản đẹp

“English Grammar in Use” đã trở thành một trong những cuốn sách học ngữ pháp tiếng Anh phổ biến nhất trên thế giới và được sử dụng bởi hàng triệu người học tiếng Anh ở khắp nơi. Cuốn sách này có thể dùng cho việc tự học hoặc làm tài liệu bổ trợ trong các khóa học ngữ pháp tiếng Anh. Cùng Hocnguphap tham khảo những review dưới đây để xem liệu đây có phải cuốn sách phù hợp với bạn không nhé!

I. Tổng quan bộ sách English Grammar in Use

1. Thông tin tổng quan

“English Grammar in Use” là một loạt sách ngữ pháp tiếng Anh được viết bởi Raymond Murphy. Bộ sách này chia thành các mức độ khác nhau từ cơ bản đến nâng cao, giúp người học học ngữ pháp tiếng Anh một cách dễ dàng và có cấu trúc.

  • Tên sách: English Grammar in Use Elementary – Intermediate – Advanced
  • Tác giả: Raymond Murphy & Martin Hewings
  • NXB: Cambridge University
  • Nội dung: Bộ sách này chia thành các mức độ khác nhau từ cơ bản đến nâng cao, giúp người học học ngữ pháp tiếng Anh một cách dễ dàng và có cấu trúc.

2. Đối tượng sử dụng sách

Trong đó có ba cuốn sách Ngữ pháp được phát hành bởi Cambridge dành cho người học ở từng trình độ khác nhau. 

  • English Grammar in Use for Elementary: Đối tượng sử dụng của cuốn sách này bao gồm người mới học tiếng Anh và những người muốn củng cố kiến thức ngữ pháp căn bản.
  • English Grammar in Use for Intermediate: Đối tượng sử dụng của cuốn sách này bao gồm người học có kiến thức ngữ pháp căn bản và muốn nâng cao khả năng sử dụng ngữ pháp tiếng Anh của mình.
  • English Grammar in Use for Advanced: Đối tượng sử dụng của cuốn sách này bao gồm những người học tiếng Anh đã có kiến thức ngữ pháp đáng kể và muốn nâng cao khả năng sử dụng ngữ pháp tiếng Anh ở mức độ cao.

II. Review chi tiết bộ sách English Grammar in Use

Review chi tiết bộ sách English Grammar in Use

1. English Grammar in Use Elementary

“English Grammar in Use Elementary” là cuốn sách đầu tiên trong bộ sách “English Grammar in Use” của tác giả Raymond Murphy. Cuốn sách này được thiết kế dành cho những người học tiếng Anh ở mức độ cơ bản, cung cấp một nền tảng vững chắc về ngữ pháp tiếng Anh.

Cuốn sách bao gồm 116 chủ đề ngữ pháp cơ bản, được trình bày một cách rõ ràng và dễ hiểu. Mỗi chủ đề ngữ pháp được giải thích một cách đơn giản và có nhiều ví dụ minh họa giúp người học hiểu và áp dụng ngữ pháp vào thực tế. Các ví dụ được lựa chọn sao cho gần gũi với cuộc sống hàng ngày, giúp người học nhận ra các tình huống sử dụng ngữ pháp trong giao tiếp hàng ngày.

Sau mỗi chủ đề ngữ pháp cuốn sách cung cấp một loạt các bài tập luyện tập để người học có thể ôn tập và kiểm tra kiến thức của mình. Các bài tập cũng đi kèm với đáp án chi tiết, giúp người học tự kiểm tra và sửa lỗi của mình.

Dưới đây là một số chủ điểm ngữ pháp chính được bao gồm trong cuốn sách “English Grammar in Use Elementary”:

Chủ điểm ngữ pháp Nội dung
Present 9 bài học về các thì hiện tại với nội dung xoay quanh các động từ sử dụng.
Past 5 bài học về các thì trong quá khứ với nội dung xoay quanh các động từ sử dụng
Present perfect 6 bài học về thì hiện tại hoàn thành
Passive 2 bài về câu bị động, động từ tobe
Verb forms 2 bài học về các dạng từ ở thì hiện tại, quá khứ đến từ chỉ tần suất
Future 4 bài về thì tương lai với cách dùng với trợ động từ
Modal verb, imperative 8 bài học về động từ khuyết thiếu và câu cầu khiến
There and It 3 bài học về các dạng chủ ngữ giả There và It
Auxiliary verbs 4 bài học về trợ động từ trong tiếng Anh
Questions 6 bài học về các dạng câu hỏi như wh, do/does…
Reported Speech 1 bài học về dạng câu tường thuật trong tiếng Anh
Ing and to 4 bài học về đuôi V-ing và to V
Go, get, do, make and have 4 bài học về các động từ này Go, Get, Do, Make and Have.
Pronouns and possessives 6 bài học về các đại từ và sở hữu cách
A, an and the 9 bài học về dạng mạo từ a, an và the trong tiếng Anh
Determiners and pronouns 11 bài học về từ hạn định và đại từ
Adjectives and adverbs 8 bài học về dạng tính từ và trạng từ
Word order 4 bài học về sắp xếp trật tự của từ trong câu
Conjunctions and clauses 6 bài học  về liên từ và mệnh đề trong câu

Cuốn sách có thể được sử dụng cho việc tự học, học nhóm hoặc trong các khóa học ngữ pháp tiếng Anh. Nó đã được kiểm chứng và được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới, giúp hàng triệu người học nắm vững ngữ pháp tiếng Anh.

2. English Grammar in Use for Intermediate

“English Grammar in Use for Intermediate” là cuốn sách thứ hai trong bộ sách “English Grammar in Use” của tác giả Raymond Murphy. Cuốn sách thiết kế cho người học tiếng Anh ở mức độ trung cấp, cuốn sách này giúp người học nâng cao kiến thức và sử dụng ngữ pháp tiếng Anh một cách chính xác và tự tin hơn.

Cuốn sách bao gồm 145 chủ đề ngữ pháp, từ những khái niệm cơ bản đến những chủ đề phức tạp hơn. Mỗi chủ đề ngữ pháp được giải thích chi tiết và một cách dễ hiểu, giúp người học hiểu rõ được quy tắc và cách sử dụng ngữ pháp trong các tình huống khác nhau.

Cuốn sách đưa ra nhiều ví dụ minh họa kèm hình ảnh để giúp người học áp dụng ngữ pháp vào thực tế. Các ví dụ được lựa chọn sao cho gần gũi với cuộc sống hàng ngày và giao tiếp hàng ngày, giúp người học hiểu rõ cách sử dụng ngữ pháp trong các tình huống thực tế.

Dưới đây là một số chủ điểm ngữ pháp chính được bao gồm trong cuốn sách “English Grammar in Use for Intermediate”:

Chủ điểm ngữ pháp Nội dung
Present and past 6 bài học về thì hiện tại, quá khứ và thì tiếp diễn trong tiếng Anh
Present perfect and past 12 bài học về thì hiện tại và quá khứ hoàn thành trong tiếng Anh
Future  7 bài học về thì tương lai trong tiếng Anh
Modal verb 7 bài học về động từ khuyết thiếu
If and wish 4 bài học về câu if – wish trong tiếng Anh
Passive 6 bài học về câu bị động trong tiếng Anh
Reported speech 2 bài học về câu tường thuật
Questions and auxiliary verbs 4 bài riêng về từng dạng câu hỏi trong tiếng Anh
Ing and to 16 bài học về dạng động từ đuôi ing hoặc đi với to
Articles and nouns 13 bài học riêng về mạo từ và danh từ trong tiếng Anh
Pronouns and determiners 12 bài học về đại từ nhân xưng và định từ trong tiếng Anh
Relative clause 6 bài học về mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh
Adjective and adverbs 15 bài học về danh từ và trạng từ
Conjunctions and prepositions 24 bài học về câu liên từ và giới từ
Phrasal verbs 9 bài học về cụm động từ

Tương tự như English Grammar in Use Elementary thì cuốn sách này cũng cung cấp các bài tập luyện tập phong phú sau mỗi chủ đề ngữ pháp. Những bài tập này giúp người học ôn tập và củng cố kiến thức, đồng thời phát triển khả năng sử dụng ngữ pháp trong việc viết và nói tiếng Anh. Đáp án chi tiết cho các bài tập được cung cấp, giúp người học tự kiểm tra và sửa lỗi của mình.

3. English Grammar in Use for Advanced

English Grammar in Use for Advanced” là cuốn sách thứ ba và cuối cùng trong bộ sách “English Grammar in Use”. Cuốn sách này được thiết kế dành cho người học tiếng Anh ở mức độ nâng cao, cuốn sách này giúp người học chinh phục các khía cạnh phức tạp và sâu sắc của ngữ pháp tiếng Anh.

Cuốn sách bao gồm 120 chủ đề ngữ pháp, từ các khái niệm nâng cao đến những chủ đề phức tạp và tinh vi hơn. Mỗi chủ đề ngữ pháp được giải thích một cách chi tiết và rõ ràng, đi sâu vào các quy tắc và cấu trúc ngữ pháp phức tạp, giúp người học hiểu sâu và sử dụng ngữ pháp một cách chính xác.

Cuốn sách đặc biệt chú trọng vào việc phát triển khả năng sử dụng ngữ pháp một cách linh hoạt và tự nhiên. Nó cung cấp các bài tập và hoạt động thú vị giúp người học nắm vững và ứng dụng ngữ pháp trong việc viết văn và diễn đạt ý kiến một cách chính xác và giàu sắc thái.

Những chủ điểm ngữ pháp chính trong cuốn English Grammar in Use for Advanced:

Chủ điểm ngữ pháp Nội dung
Tenses 8 bài học về các thì cơ bản trong tiếng Anh
The Future 6 bài học về thì tương lai và các từ sử dụng trong thì tương lai
Modals and semi – modals 6 bài học về động từ khuyết thiếu trong tiếng Anh
Linkings verbs, passives, question 7 bài học về từ nối, động từ bị động và câu hỏi
Verb complementations – what follows verb 4 bài học về bổ ngữ trong tiếng Anh
Reporting 8 bài học về câu tường thuật trong tiếng Anh
Nouns 4 bài học về danh từ nâng cao với động từ và chủ ngữ
Articles, determiners, quantifiers 8 bài học về a, an, one, some… trong tiếng Anh
Relative clauses 7 bài học về mệnh đề quan hệ
Pronouns, substitution, leaving out words 6 bài học về các dạng câu hỏi trong tiếng Anh
Adjectives and advers 6 bài học về tính từ và trạng từ trong tiếng Anh
Adverbial clauses and conjunctions 9 bài học về mệnh đề và liên từ trong tiếng Anh
Prepositions 7 bài học về giới từ trong tiếng Anh
Organizing information 6 bài học về những cấu trúc sắp xếp thông tin

Tham khảo thêm: Review sách học ngữ pháp A Practical English Grammar

III. Tải sách English Grammar in Use bản đẹp

Bạn có thể tìm mua cuốn English Grammar in Use tại các nhà sách hoặc các sàn TMĐT, ngoài ra Hocnguphap cũng đã sưu tầm trọn bộ sách English Grammar in Use bản đẹp bao gồm audio dưới đây. Bạn học có thể tham khảo Download để học tập nhé! 

English Grammar in Use là một bộ tài liệu học ngữ pháp tiếng Anh chất lượng mà các bạn học ngữ pháp không thể bỏ qua. Với 3 cuốn sách phù hợp với từng trình độ khác nhau giúp bạn học tập hiệu quả. Hãy xem xét những review trên đây và lựa chọn một cuốn sách phù hợp với bạn nhất nhé!

Đánh giá bài viết

Leave a Comment