Home Ngữ pháp cơ bản Trọn bộ kiến thức về danh từ chung và danh từ riêng trong tiếng Anh

Trọn bộ kiến thức về danh từ chung và danh từ riêng trong tiếng Anh

Danh từ chung và danh từ riêng: Định nghĩa, phân loại, bài tập

Trong quá trình học tiếng Anh, việc hiểu và sử dụng đúng cách các loại danh từ là một yếu tố quan trọng. Hai loại danh từ phổ biến mà chúng ta gặp phải là danh từ chung và danh từ riêng. Với bài viết này hãy cùng tìm hiểu định nghĩa về danh từ chung và danh từ riêng là gì, phân biệt giữa 2 loại danh từ, cùng với một số ví dụ và bài tập thực hành để giúp bạn nắm vững kiến thức nhé!

I. Định nghĩa về danh từ chung và danh từ riêng

Danh từ (Noun) là một phần từ loại cơ bản và quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh. Nó được sử dụng để đặt tên, chỉ định và miêu tả người, vật, địa điểm, ý tưởng hoặc khái niệm. Danh từ thường đóng vai trò là chủ ngữ hoặc tân ngữ trong câu.

Danh từ có thể được chia thành hai loại chính là danh từ chung (common nouns) và danh từ riêng (proper nouns).

1. Danh từ chung trong tiếng Anh 

Danh từ chung (common nouns) là những từ dùng chung để chỉ đến một người, vật, động vật, hoặc ý tưởng chung chung không đặc danh cụ thể. Các danh từ chung thường không cần viết hoa chữ cái đầu tiên, trừ khi ở vị trí đầu câu.

Ví dụ:

 • dog (chó)
 • book (sách)
 • city (thành phố)
 • teacher (giáo viên)

Danh từ chung trong tiếng Anh 

2. Danh từ riêng trong tiếng Anh

Danh từ riêng (proper nouns) là những danh từ dùng để chỉ đến một người, vật, địa điểm, tổ chức cụ thể và được đặt tên riêng. Các danh từ riêng thường được viết hoa chữ cái đầu tiên, bất kể vị trí trong câu.

Ví dụ:

 • John (tên riêng John)
 • London (tên thành phố London)
 • Google (tên công ty Google)
 • Titanic (tên con tàu Titanic)

Danh từ riêng trong tiếng Anh

Tham khảo thêm: Kiến thức về Danh từ sở hữu trong tiếng Anh

II. Phân biệt danh từ chung và danh từ riêng trong tiếng Anh 

Việc phân biệt danh từ chung và danh từ riêng trong tiếng Anh là rất quan trọng văn viết. Nếu vô tình sử dụng sai 2 loại danh từ này sẽ khiến cho bài viết của bạn trở nên thiếu tính chuyên nghiệp. 

Thông thường cả danh từ chung và danh từ riêng đều có thể đứng ở nhiều vị trí trong câu và đóng vai trò như chủ ngữ hoặc tân ngữ của câu. Chúng đều có dạng số ít và số nhiều khi được nhắc đến. Vậy nên khá nhiều bạn học khó phân biệt. Vậy hãy cùng phân biệt giữa danh từ chung và danh từ riêng với bài viết này nhé!

Danh từ chung Danh từ riêng
Cách viết hoa  Danh từ chung thường sẽ chỉ viết hoa khi vị trí đứng ở đầu câu. Danh từ riêng luôn được viết hoa không phụ thuộc vào vị trí ở trong câu.
Vị trí của danh từ Nếu danh từ là từ đầu tiên trong câu, nếu danh từ không đề cập đến một người, một sự vật cụ thể thì đó là danh từ chung. Nếu danh từ là từ đầu tiên trong câu, nếu danh từ đang đề cập đến một người, một sự vật cụ thể thì đó là danh từ riêng
Mạo từ đứng trước danh từ Danh từ chung chỉ được xác định khi có mạo từ a, an, the; từ hạn định hoặc tính từ đứng ở phía trước danh từ đó. Danh từ riêng đã xác định đối tượng được nhắc đến mà không cần mạo từ đứng ở trước.
Sự biến đổi Danh từ chung có thể trở thành danh từ riêng khi sử dụng như một tên hoặc thành phần ở trong tên. Ví dụ như North Vietnam (miền bắc Việt Nam),… Hầu như danh từ riêng không thể trở thành danh từ chung, trừ khi nó được chuyển thành thuật ngữ và công nhận rộng rãi. Ví dụ: god (thần),… 

Ngoài ra có thêm một số lưu ý mà bạn cần ghi nhớ đó là:

 • Một danh từ trong tiếng Anh đề sẽ là một danh từ chung hoặc một danh từ riêng. Tuy không ảnh hưởng đến ngữ pháp của câu nhưng việc viết hoa danh từ riêng sẽ giúp bạn ăn điểm hơn trong văn viết.
 • Tất cả những tên và chức danh đều sẽ là một danh từ riêng. Vì vậy hãy lưu ý viết hoa những từ này nhé!

III. Bài tập về danh từ chung và danh từ riêng trong tiếng Anh

Cùng luyện tập một số bài tập về danh từ chung và danh từ riêng trong tiếng Anh dưới đây để ghi nhớ kiến thức nhé!

Bài tập 1: Phân loại những danh từ chung và danh từ riêng trong những câu sau:

 1. Sarah went to the park with her dog biscuit.
 2. John ate pizza for dinner last night.
 3. The wind blew leaves off the tree in my backyard.
 4. I read an interesting article in the New York Times yesterday.
 5. Google, Amazon, and Microsoft are huge technology companies.
 6. The students learned about plants and animals in biology class.
 7. We visited the Eiffel Tower on our trip to Paris, France.
 8. I had breakfast at a local cafe called Coffee Bean.
 9. My favorite author is J.K. Rowling who wrote the Harry Potter series.
 10. The teacher handed out worksheets to the class.

Đáp án

Danh từ chung (common noun) Danh từ riêng (proper noun)
park, dog, biscuit, pizza, dinner, wind, leaves, tree, backyard, article, technology, students, plants, animals, biology, cafe, author, series, teacher, worksheets, class. Sarah, John, New York Times, Google, Amazon, Microsoft, Eiffel Tower, Paris, France, Coffee Bean, J.K. Rowling, Harry Potter.

Bài tập 2: Hãy viết hoa những danh từ riêng trong những câu sau và sửa lại những danh từ chung đang được viết hoa.

 1. I went to visit my Aunt in the city of london.
 2. The cat slept in the warm rays of Sunlight.
 3. Sally showed me pictures from her trip to new Zealand.
 4. John bought a newspaper at the local Kiosk.
 5. We had a picnic in the beautiful Forest near the lake.
 6. I read an interesting story in last month’s edition of reader’s digest.
 7. The teacher gave a lecture about plant Cell structure.
 8. The Basketball game was exciting until it started to rain.
 9. We saw colorful parrots at the local Zoo.
 10. Ann’s favorite author is j.r.r. Tolkien who wrote the lord of the rings trilogy.

Đáp án

 1. aunt, London: ant là danh từ chung nên không cần viết hoa; London là danh từ riêng cần viết hoa.
 2. sunlight  là danh từ chung nên không cần viết hoa.
 3. New Zealand là danh từ riêng cần viết hoa.
 4. kiosk là danh từ chung nên không cần viết hoa.
 5. forest là danh từ chung nên không cần viết hoa.
 6. reader’s digest là danh từ riêng cần viết hoa.
 7. cell là danh từ chung nên không cần viết hoa.
 8. Basketball là danh từ chung nên không cần viết hoa.
 9. Zoo là danh từ chung nên không cần viết hoa.
 10. The Lord of the Rings là tên bộ phim nên cần viết hoa

Trên đây là những kiến thức lý thuyết và bài tập về danh từ chung và danh từ riêng trong tiếng Anh. Việc hiểu và sử dụng đúng cách các loại danh từ là rất quan trọng để xây dựng câu chuyện chính xác và truyền đạt ý nghĩa một cách rõ ràng trong tiếng Anh. Tham khảo thêm nhiều kiến thức ngữ pháp hữu ích khác trên Hocnguphap.com nhé!

Đánh giá bài viết

Leave a Comment