Home Ngữ pháp cơ bản Mạo từ trong tiếng Anh: Khái niệm, cách dùng, bài tập

Mạo từ trong tiếng Anh: Khái niệm, cách dùng, bài tập

Mạo từ trong tiếng Anh: Trọn bộ cách dùng a, an, the

A an the là những mạo từ quen thuộc được sử dụng thường xuyên trong giao tiếp và các bài tập ngữ pháp. Tuy nhiên còn khá nhiều bạn học phân vân về cách sử dụng các mạo từ này sao cho chính xác hay những dấu hiệu nào để phân biệt. Cùng tham khảo bài viết dưới đây để nắm vững chủ điểm ngữ pháp cơ bản quan trọng này nhé!

I. Mạo từ trong tiếng Anh là gì? 

Mạo từ trong tiếng Anh (Articles) là một loại từ được sử dụng trước danh từ để chỉ loại hoặc nhận biết danh từ đó là xác định hay không xác định. Có hai loại mạo từ chính trong tiếng Anh: mạo từ bất định và mạo từ xác định.

 • Mạo từ xác định (definite article): The
 • Mạo từ không xác định (Indefinite article): a, an

II. Phân loại các mạo từ trong tiếng Anh

Mạo từ trong tiếng Anh bao gồm 2 loại chính đó là mạo từ xác định và mạo từ không xác định, cụ thể như sau:

1. Mạo từ không xác định (Indefinite article)

Mạo từ bất định hay mạo từ không xác định bao gồm a và an:

 • Mạo từ “a”: Sử dụng mạo từ “a” trước danh từ số ít bắt đầu bằng một phụ âm. Ví dụ: 
  • a cat: một con mèo
  • a house: một căn nhà
 • Mạo từ “an”: Sử dụng mạo từ “an” trước danh từ số ít bắt đầu bằng một nguyên âm. Ví dụ: 
  • an apple (một quả táo)
  • an hour (một giờ).

2. Mạo từ xác định (Definite article)

Mạo từ “the”: Sử dụng mạo từ “the” trước danh từ để chỉ định một cái gì đó đã được đề cập trước đó hoặc là duy nhất trong ngữ cảnh đó. Ví dụ: 

 • the cat: con mèo đó
 • the house: căn nhà đó

III. Cách dùng mạo từ a an the trong tiếng Anh

Cách dùng mạo từ a an the trong tiếng Anh

Khá nhiều bạn học thường thắc mắc về cách sử dụng a, an, the như thế nào cho chính xác. Vậy hãy cùng tìm hiểu về cách dùng những mạo từ này nhé!

1. Cách dùng các mạo từ a, an trong tiếng Anh

A và an là hai mạo từ không xác định trong tiếng Anh, cách sử dụng hai mạo từ này như sau:

 • Cách dùng mạo từ “a”

A là mạo từ không xác định trong tiếng Anh và thường đứng trước một danh từ bắt đầu bằng một phụ âm. Tuy nhiên trong một vài trường hợp ngoại lệ với các danh từ bắt đầu bằng một nguyên âm nhưng được phát âm như một phụ âm thì vẫn sẽ sử dụng mạo từ a.

Ví dụ: 

 • a uniform: một bộ đồng phục
 • a cat: một con mèo
 • a fish: một con cá

Mạo từ a sử dụng trong một số thành ngữ chỉ giá cả, tốc độ, tỉ lệ hoặc các phân số. Ví dụ:

 • A penny saved is a penny earned. (Một xu tiết kiệm là một xu kiếm được.)
 • A mile a minute. (Một dặm một phút.)

Mạo từ a còn được dùng với các số đếm, hoặc các thành ngữ nhất định về số lượng.

Ví dụ: 

 • a couple: một cặp vợ chồng
 • a lots: nhiều
 • a lot of: rất nhiều
 • Cách sử dụng mạo từ an

Mạo từ an thường đứng trước những danh từ bắt đầu bằng các nguyên âm như u, e, a, i, o. Ngoài ra an cũng đứng trước một số trường hợp bắt đầu bằng phụ âm nhưng là âm âm. Ví dụ như:

 • an egg: một quả trứng
 • an orange: một quả cam
 • an umbrella: 1 cái ô
 • an horse: một con ngựa

2. Cách dùng mạo từ the trong tiếng Anh

Mạo từ the đứng trước danh từ xác định trong tiếng Anh. Đó là các danh từ đã được đề cập đến ở trong câu hoặc trong ngữ cảnh giao tiếp vì vậy người nghe có thể ngầm hiểu rõ đối tượng đang được nhắc đến là ai hay cái gì. Dưới đây là một số hướng dẫn về cách sử dụng mạo từ “the” một cách chính xác trong câu.

 • Sử dụng mạo từ “the” khi bạn đề cập đến một danh từ cụ thể:

Ví dụ: “I saw the car on the street.” (Tôi thấy chiếc ô tô trên đường.)

 • Sử dụng mạo từ “the” khi danh từ đã được đề cập trước đó:

Ví dụ: “I bought a book. The book is very interesting.” (Tôi đã mua một cuốn sách. Cuốn sách rất thú vị.)

 • Sử dụng mạo từ “the” khi bạn đề cập đến một danh từ duy nhất:

Ví dụ: “The sun rises in the east.” (Mặt trời mọc ở phía đông.)

 • Sử dụng mạo từ “the” khi bạn đề cập đến nhóm danh từ cụ thể:

Ví dụ: I like the flowers in my grandmother’s garden. (Tôi thích những bông hoa trong vườn của bà tôi.)

 • Sử dụng mạo từ “the” khi bạn đề cập đến danh từ được xác định bởi ngữ cảnh hoặc thông tin trước đó:

Ví dụ: “The movie we watched last night was amazing.” (Bộ phim chúng ta xem tối qua thật tuyệt vời.)

IV. Bài tập về mạo từ a, an, the có đáp án

Tiếp theo hãy cùng luyện tập với bài tập dưới đây để thành thạo hơn về cách sử dụng mạo từ a, an, the nhé!

Bài tập 1: Chọn đáp án phù hợp điền vào chỗ trống

1. Please pass me _____ pencil.
A. a
B. an
C. the

2. She is _____ excellent dancer.
A. a
B. an
C. the

3. We saw _____ movie last night.
A. a
B. an
C. the

4. Can you buy me _____ apple?
A. a
B. an
C. the

5. _____ sun is shining brightly today.
A. a
B. an
C. the

6. I need to buy _____ loaf of bread.
A. a
B. an
C. the

7. John wants to be _____ astronaut.
A. a
B. an
C. the

8. She is going to _____ supermarket to buy groceries.
A. a
B. an
C. the

9. _____ dog is barking loudly.
A. a
B. an
C. the

10. James has _____ appointment with _____ doctor.
A. a, a
B. an, an
C. an, the

Đáp án:

 1. A
 2. A
 3. C
 4. B
 5. C
 6. A
 7. A
 8. C
 9. B
 10. A

Bài tập 2: Điền mạo từ phù hợp vào chỗ trống

 1. I saw _____ beautiful rainbow in the sky yesterday.
 2. Can you pass me _____ salt, please?
 3. He wants to buy _____ new car next month.
 4. My sister is _____ excellent pianist.
 5. Did you see _____ movie we watched last night?
 6. I need to buy _____ loaf of bread from _____ bakery.
 7. She has _____ appointment with _____ doctor at 3 o’clock.
 8. _____ elephant is _____ largest land animal.
 9. He lives in _____ old house near _____ river.
 10. We had _____ amazing time at _____ beach yesterday.

Đáp án

 1. a
 2. the
 3. a
 4. an
 5. the
 6. a, a
 7. an, the
 8. The, the
 9. an, the
 10. an, the

Trên đây là trọn bộ kiến thức ngữ phápbài tập về mạo từ trong tiếng Anh mà bạn học cần ghi nhớ để sử dụng chính xác. Hy vọng qua bài viết giúp bạn học tập và sử dụng những mạo từ trong tiếng Anh thật chính xác. 

Đánh giá bài viết

Leave a Comment