Home Ngữ pháp cơ bản Ý nghĩa, cách dùng cấu trúc The last time trong tiếng Anh

Ý nghĩa, cách dùng cấu trúc The last time trong tiếng Anh

Ý nghĩa, cách dùng cấu trúc The last time trong tiếng Anh

Bạn đã bao giờ tự hỏi cách diễn đạt về những sự kiện và trải nghiệm trong quá khứ bằng tiếng Anh chưa? Một cấu trúc hữu ích để diễn tả ý nghĩa đó chính là “The last time” (Lần cuối cùng). Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các cách sử dụng cấu trúc The last time trong câu tiếng Anh, cùng với các quy tắc ngữ pháp cần thiết để sử dụng chính xác nhé.

I. Cấu trúc The last time là gì?

“Cấu trúc The last time” là một cấu trúc ngữ pháp trong tiếng Anh được sử dụng để diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ và không còn tiếp diễn trong hiện tại. Nó thường được sử dụng để nhắc lại một trạng thái, một sự việc, hoặc một hành động đã xảy ra lần cuối. Cấu trúc The last time bao gồm những thành tố sau:

 • Mạo từ “The”: Đây là một mạo từ xác định, sử dụng cho danh từ đếm được và cả danh từ không đếm được. 
 • Tính từ “last” được hiểu là “cuối cùng”, hay “gần đây nhất”. Trong cụm này, “last”, đóng vai trò là một tính từ bổ nghĩa cho danh từ “time” phía sau.
 • Trong cấu trúc The last time, “time” là một danh từ đếm được mang nghĩa là lần (thứ) hoặc chỉ thời điểm. 

Ví dụ:

 • The last time it rained heavily was during the storm last month. (Lần cuối cùng trời mưa to là trong cơn bão tháng trước.)
 • The last time we went on vacation was to France two years ago. (Lần cuối cùng chúng tôi đi nghỉ là ở Pháp hai năm trước.)

Cấu trúc The last time là gì?

II. Cách sử dụng cấu trúc The last time trong tiếng Anh

Cấu trúc The last time thường được hình thành bởi câu trạng từ “the last time” + mệnh đề quá khứ đơn. Mệnh đề quá khứ đơn này dùng để diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ và không còn tiếp diễn trong hiện tại. Cấu trúc này được sử dụng khi người nói hoặc người viết muốn diễn tả thời điểm cuối cùng làm việc gì đó. Cụ thể về cấu trúc the last time như sau:

1. Cấu trúc the last time trong câu khẳng định

Trong câu khẳng định có 2 cấu trúc the last time được sử dụng phổ biến đó chính là the last time + khoảng thời gian và the last time + mốc thời gian. Chi tiết về cách dùng 2 cấu trúc này như sau:

The last time + khoảng thời gian

Công thức: 

The last time + S + Ved/V2 + was + [khoảng thời gian] + ago

Cấu trúc này được hiểu với ý nghĩa “lần cuối cùng ai đó làm gì/ không làm gì là [khoảng thời gian] về trước.”

Ví dụ:

 • The last time I saw my friend John was a month ago when I visited home for the holidays. (Lần cuối cùng tôi gặp bạn tôi John là cách đây một tháng khi tôi về thăm nhà vào dịp nghỉ lễ.)
 • The last time it snowed heavily in our city was three years ago during the big winter storm of 2015. (Lần cuối cùng tuyết rơi dày đặc ở thành phố của chúng tôi là ba năm trước, trong trận bão mùa đông lớn năm 2015.)

Cấu trúc the last time trong câu khẳng định

The last time + mốc thời gian

Công thức:

The last time + S + Ved/V2 + was + in/ on/ at/ last/ this + [mốc thời gian]

Cấu trúc The last time này cũng có thể dùng để nói về mốc thời gian “lần cuối” với nghĩa “Lần cuối cùng ai đó làm gì là [một mốc thời gian cụ thể]”. Khi nhắc đến một mốc thời gian, bạn cần thêm các giới từ như “in”, “on”, “at”, “last” hoặc “this” để bổ nghĩa cho mốc thời gian đó. 

Ví dụ:

 • The last time I visited the museum was at this time last year during my trip to the city. (Lần cuối cùng tôi đến thăm bảo tàng là vào thời điểm này năm ngoái trong chuyến đi đến thành phố.)
 • The last time it snowed in our hometown was on last Christmas when we had a white Christmas. (Lần cuối cùng tuyết rơi ở quê hương chúng tôi là vào Giáng sinh năm ngoái khi chúng tôi có một Giáng sinh trắng xóa.)

2. Cấu trúc the last time trong câu nghi vấn

Ngoài ra cấu trúc The last time cũng được sử dụng trong câu nghi vấn với ý nghĩa lần cuối cùng ai đó làm gì là khi nào? Hay cách đây bao lâu?. Công thức như sau:

When + was + the last time + S + Ved/V2?

Ví dụ:

 • When was the last time you went to the beach? (Lần cuối cùng bạn đi biển là khi nào?)
 • When was the last time Sarah came over for dinner?  I feel like I haven’t seen her in forever. (Lần cuối cùng Sarah đến ăn tối là khi nào? Tôi có cảm giác như đã lâu lắm rồi tôi chưa gặp lại cô ấy.)

Cấu trúc the last time trong câu nghi vấn

Xem thêm bài viết:

III. Một vài lưu ý khi sử dụng cấu trúc The last time

Khi sử dụng cấu trúc the last time trong tiếng Anh có một số lưu ý mà bạn cần ghi nhớ để tránh sử dụng sai cấu trúc này:

 • Luôn sử dụng động từ chia thì quá khứ ở sau cụm từ “the last time” để chỉ sự kiện đã xảy ra trong quá khứ. Ví dụ bạn không được sử dụng “the last time I will see”. Còn nếu hành động đang diễn ra thì động từ trong câu sẽ được chia ở thì hiện tại đơn.
 • Cần cung cấp ngữ cảnh về thời điểm sự kiện cuối cùng diễn ra. Sử dụng thêm các tham chiếu thời gian như ngày/tuần/tháng/năm trước đó hoặc ngày tháng cụ thể trong quá khứ để câu văn trở nên rõ ràng.
 • Bạn có thể đề cập đến một khoảng thời gian như “last summer” nhưng kết hợp nó với “ago” sẽ thể hiện một khung thời gian chi tiết hơn cho câu văn.
 • Cấu trúc này thường đứng trước một mệnh đề, không phải là một câu hoàn chỉnh. Bạn cũng có thể bắt đầu một câu bằng “The last time…” nhưng phía sau nó phải là một mệnh đề.

IV. Các cách viết lại câu với cấu trúc The last time 

The last time là một cấu trúc mà quen thuộc thường xuyên xuất hiện trong các bài tập viết lại câu. Vì vậy để làm tốt dạng bài tập ngữ pháp này bạn cần nắm rõ được cách để chuyển đổi câu The last time sang các cấu trúc câu tương đương khác nhé!

Cấu trúc The last time Cấu trúc viết lại câu Ví dụ
The last time + S + Ved/V2 + was + [khoảng thời gian] + ago. = S + have/has not (haven’t/hasn’t) +  Ved/V3 + for + [khoảng thời gian]. 

= S + last + Ved/V2 + [khoảng thời gian] + ago.

= It has been (It’s has been) + [khoảng thời gian] + since + S + last + Ved/V2. 

The last time I visited my nana was three months ago when I helped her assemble her new patio furniture on her birthday.

=I haven’t visited my nana for three months since I helped her assemble her new patio furniture on her birthday.

= I last visited my nana three months ago when I helped her assemble her new patio furniture on her birthday.

= It has been three months since I last visited my nana and helped her assemble her new patio furniture on her birthday.

The last time + S + Ved/V2 + was + in/ on/ at/ last/ this + [mốc thời gian] = S + have/has not (haven’t/hasn’t) +  Ved/V3 + since + [mốc thời gian]. 

= S + last + Ved/V2 + in/ on/ at/ last/ this + [mốc thời gian]. 

The last time I saw the leaves change color was last fall.

= I haven’t seen the leaves change color since last fall.

=I last saw the leaves change color in last fall.

When + was + the last time + S + Ved/V2? = How long + haven’t/ hasn’t + S + Ved/V3?

= When + did + S + last + V?

When was the last time you took a proper vacation just for fun?

= How long haven’t you taken a proper vacation just for fun?

= When did you last take a proper vacation just for fun?

V. Bài tập với cấu trúc The last time 

Để nắm chắc những lý thuyết đã học về cấu trúc The last time hãy cùng Học ngữ pháp luyện tập với một số bài tập dưới đây từ Hocnguphap.com nhé!

Bài 1: Viết lại những câu dưới đây với cấu trúc The last time:

 1. I haven’t had ice cream in two months.

➡ The last time _________________________

 1. John hasn’t visited his parents since Christmas.

➡ The last time _________________________

 1. She hasn’t seen that movie since last summer.

➡ The last time _________________________

 1. We didn’t go to the beach last year.

➡ The last time _________________________

 1. I haven’t ridden my bike in weeks.

➡ The last time _________________________

 1. Mary hasn’t practiced her guitar for a month.

➡ The last time _________________________

 1. John didn’t visit home during the holidays last year.

➡ The last time _________________________

 1. We haven’t cooked dinner together in over 6 months.

➡ The last time _________________________

 1. My sister hasn’t called me in 2 weeks.

➡ The last time _________________________

 1. I haven’t run outdoors in quite a while.

➡ The last time _________________________

Đáp án

 1. The last time I had ice cream was two months ago.
 2. The last time John visited his parents was Christmas.
 3. The last time she saw that movie was last summer.
 4. The last time we went to the beach was last year.
 5. The last time I rode my bike was weeks ago.
 6. The last time Mary practiced her guitar was a month ago.
 7. The last time John visited home was during the holidays last year.
 8. The last time we cooked dinner together was over 6 months ago.
 9. The last time my sister called me was 2 weeks ago.
 10. The last time I ran outdoors was quite a while ago.

Cấu trúc The last time trong tiếng Anh là một cấu trúc ngữ pháp cơ bản và hữu ích để diễn đạt về những sự kiện và trải nghiệm trong quá khứ một cách rõ ràng và chính xác. Bằng cách tuân thủ các quy tắc ngữ pháp và hướng dẫn đã được đưa trong bài viết này, bạn có thể tự tin sử dụng cấu trúc này để truyền đạt thông tin về thời gian, tần suất và bản chất của các sự kiện đã qua. Chúc bạn học tập hiệu quả!

Đánh giá bài viết

Leave a Comment