Home Ngữ pháp nâng cao Trọn bộ kiến thức về chủ ngữ giả trong tiếng Anh chi tiết nhất

Trọn bộ kiến thức về chủ ngữ giả trong tiếng Anh chi tiết nhất

Chủ ngữ giả trong tiếng Anh: Cấu trúc, cách dùng, bài tập

Tiếng Anh là một ngôn ngữ phức tạp với nhiều quy tắc ngữ pháp khác nhau. Một chủ điểm ngữ pháp khá quan trọng và khó nhằn với nhiều bạn học đó là việc hiểu và sử dụng đúng ngữ pháp tiếng Anh là chủ ngữ giả. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về chủ ngữ giả, tầm quan trọng của nó trong tiếng Anh và cách sử dụng và cấu trúc chủ ngữ giả. Ngoài ra cùng luyện tập thêm bài tập để ghi nhớ kiến thức ngữ pháp đã học nhé!

I. Chủ ngữ giả là gì?

Chủ ngữ giả là gì?

Chủ ngữ giả (dummy subject) có thể hiểu là các đại từ đứng ở đầu câu đóng vai trò là chủ ngữ thay thế, đây là một thành phần ngữ pháp được sử dụng trong câu khi không có chủ ngữ thực sự hoặc khi chủ ngữ không quan trọng hoặc không cần được đề cập đến. Chủ ngữ giả thường được sử dụng để giữ cho câu ngữ pháp hoàn chỉnh và có ý nghĩa.

Có hai loại chủ ngữ giả thông dụng nhất trong tiếng Anh đó là chủ ngữ giả “It” và “There”. Hai từ này có được gọi như vậy là vì chúng không ám chỉ một đối tượng cụ thể nào mà chỉ có tác dụng về mặt ngữ pháp là đóng vai trò làm chủ ngữ trong câu. 

 • Sarah finished painting the living room walls. It only took her a few hours to complete the job. (Sarah đã sơn xong bức tường phòng khách. Cô chỉ mất vài giờ để hoàn thành công việc.)
 • It surprises me that prices have increased so much. (Điều làm tôi ngạc nhiên là giá đã tăng lên rất nhiều.)
 • There are many reasons why we should reconsider this policy. (Có nhiều lý do khiến chúng ta nên xem xét lại chính sách này.)

Với những ví dụ trên đều sẽ không xác định được chủ ngữ trong câu. Thay vào đó, “There” và “It” đứng ở vị trí đầu câu và đóng vai trò như chủ ngữ bình thường mặc dù không hướng tới một đối tượng cụ thể nào cả. 

II. Vai trò của chủ ngữ giả trong tiếng Anh

 • Giữ cấu trúc câu: Chủ ngữ giả giúp duy trì cấu trúc ngữ pháp của câu ngay cả khi không có chủ ngữ thực sự.
 • Tạo sự cân đối: Chủ ngữ giả giúp tạo sự cân đối âm điệu và ngữ điệu trong câu, giúp câu trở nên tự nhiên hơn.
 • Đặc trưng của ngôn ngữ: Sử dụng chủ ngữ giả là một đặc điểm của ngôn ngữ tiếng Anh và giúp người học hiểu và sử dụng ngôn ngữ một cách chính xác.

III. Cấu trúc và cách sử dụng chủ ngữ giả

Cấu trúc và cách sử dụng chủ ngữ giả

1. Những cấu trúc với chủ ngữ giả It thông dụng

Trong tiếng Anh có một số cấu trúc chủ ngữ giả với It trong tiếng Anh có cụ thể đó là:

It + be + adjective + (for somebody) to V: Thật là … cho người nào đó…. khi làm việc gì đó

Cách dùng: Được sử dụng để diễn tả một cảm giác, một ý kiến hoặc một quan điểm chung về việc làm một hành động nào đó.

 • It is important for students to study regularly. (Việc học đều đặn là quan trọng đối với sinh viên.)
 • It is necessary for employees to attend the meeting. (Việc tham dự cuộc họp là cần thiết đối với nhân viên.)
 • It is difficult for beginners to learn a new instrument. (Việc học một nhạc cụ mới là khó khăn đối với người mới bắt đầu.)
It + be + adjective + that + S +V: Việc … (mệnh đề sau that) thì/là …

Ví dụ:

 • It is amazing that she won the competition. (Việc cô ấy giành chiến thắng trong cuộc thi thật là tuyệt vời.)
 • It is surprising that he didn’t show up for the meeting. (Điều đáng ngạc nhiên là anh ta không xuất hiện trong cuộc họp.)
 • It is important that we take care of the environment. (Việc chúng ta chăm sóc môi trường là quan trọng.)
It + be + a + noun + that + S + V: Việc … (mệnh đề sau that) thì/là …

Ví dụ:

 • It is a fact that exercise improves overall health. (Đó là một sự thật rằng tập thể dục cải thiện sức khỏe tổng quát.)
 • It is a common belief that laughter is good for the soul. (Đó là một niềm tin phổ biến rằng tiếng cười tốt cho tâm hồn.)
 • It is an opportunity that should not be missed. (Đó là một cơ hội không nên bỏ lỡ.)
It + be + thời gian/thời tiết/nhiệt độ/khoảng cách

Diễn tả các yếu tố về thời gian, thời tiết, nhiệt độ, khoảng cách. Ví dụ:

 • It’s 3 o’clock in the afternoon. (Đã 3 giờ chiều.)
 • It’s stormy right now. (Trời đang mưa phùn lúc này).
 • It’s 18 Celsius degrees here (Nhiệt độ đang là 18 độ C)
 • It’s 89 kilometers from my home to the Hanoi city.(Khoảng cách từ nhà tôi đến thủ đô của Hà Nội là 89km)

2. Những cấu trúc thông dụng với chủ ngữ giả there

Ngoài chủ ngữ giả với It chúng ta còn có chủ ngữ giả với there trong tiếng Anh. Cấu trúc chủ ngữ giả với there như sau:

There + be/ V + noun

Ví dụ:

 • There is a novel on the table. (Có một cuốn tiểu thuyết trên bàn.)
 • There are many students in the classroom. (Có nhiều học sinh trong lớp học.)
 • There was a loud noise outside. (Có một tiếng ồn lớn ở bên ngoài.)

Những cấu trúc thông dụng với chủ ngữ giả there

Cách sử dụng chủ ngữ giả với there trong tiếng Anh

 • Chủ ngữ giả “There” được dùng để nói về số lượng. Ví dụ: There are many people waiting in line for the concert tickets. (Có rất nhiều người đang đợi xếp hàng để mua vé concert.)
 • “There” được sử dụng để diễn tả vị trí. Ví dụ: There is a park across the street from my house. (Có một công viên ở bên kia đường từ nhà tôi.)
 • Chủ ngữ giả với “There” dùng để giới thiệu về 1 chủ đề mới nào đó. Ví dụ: There is a new technology that will revolutionize the way we communicate. (Có một công nghệ mới sẽ cách mạng hóa cách chúng ta giao tiếp.)
 • Chủ ngữ giả “There” sử dụng trong câu có đại từ bất định. Ví dụ: There is someone at the door. (Có ai đó ở cửa.)

IV. Lưu ý khi sử dụng chủ ngữ giả trong tiếng Anh

Đảm bảo hiểu rõ ý nghĩa của câu và xác định xem liệu chủ ngữ giả có thể được sử dụng một cách hợp lý trong ngữ cảnh đó hay không. Sử dụng chủ ngữ giả một cách hợp lý và tránh lạm dụng trong việc viết và nói vì đôi khi bài viết của bạn sẽ kém hay hơn nếu bạn lạm dụng chủ ngữ giả quá đà.

V. Bài tập chủ ngữ giả có đáp án

Để nắm chắc cách sử dụng chủ ngữ giả và phân biệt giữa it và there hãy cùng luyện tập bài tập dưới đây nhé!

Bài tập 1: Điền “It” hoặc “there” vào chỗ trống cho thích hợp

 1. ______ is important to maintain a healthy diet and exercise regularly for overall well-being.
 2. _______ is a beautiful sunset on the horizon, painting the sky with vibrant colors.
 3. ______ are many opportunities for personal growth in challenging situations.
 4. ______ is fascinating how technology has revolutionized the way we communicate with each other.
 5. ______ is heartbreaking to see the devastation caused by natural disasters.
 6. ______ is a sense of excitement in the air as people eagerly await the announcement.
 7. _____ is impressive how art can evoke emotions and convey powerful messages.
 8. There are countless stars twinkling in the night sky, showcasing the beauty of the universe.

Đáp án bài tập

 1. It 
 2. There 
 3. There 
 4. It 
 5. It 
 6. There 
 7. It 
 8. There 

Chủ ngữ giả là một khái niệm quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh. Như vậy là bạn đã tìm hiểu về ý nghĩa và vai trò của chủ ngữ giả trong việc duy trì cấu trúc câu và tạo sự cân đối trong ngôn ngữ. Việc nắm vững cấu trúc và cách sử dụng chủ ngữ giả sẽ giúp bạn sử dụng tiếng Anh một cách chính xác và tự tin hơn. Tham khảo thêm nhiều kiến thức hữu ích khác trên website này nhé!

Đánh giá bài viết

Leave a Comment