Home Ngữ pháp cơ bản Trọn bộ kiến thức về cấu trúc Asked trong tiếng Anh

Trọn bộ kiến thức về cấu trúc Asked trong tiếng Anh

Trọn bộ kiến thức về cấu trúc Asked trong tiếng Anh

Đưa ra câu hỏi là hành động quen thuộc trong giao tiếp hàng ngày, trong đó cấu trúc Asked là một cấu trúc thông dụng nhất dành cho câu hỏi gián tiếp. Vậy bạn đã nắm được cách dùng cấu trúc Asked trong tiếng Anh chưa? Cùng Học ngữ pháp tìm hiểu tất tần tật kiến thức về cách dùng cấu trúc Ask nhé!

I. Cấu trúc Asked là gì?

Asked là dạng quá khứ của động từ ask (hỏi), và được sử dụng để diễn đạt những hoạt động liên quan đến việc đặt câu hỏi, yêu cầu hoặc đề nghị điều gì với ai đó.

Cấu trúc asked thường được sử dụng để tường thuật lại các câu hỏi một cách gián tiếp vì vậy bạn cần lưu ý lùi thì khi sử dụng cấu trúc này và thay đổi một số trạng từ chỉ thời gian, nơi chốn đúng theo quy tắc chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp.

 • Jessica asked me if I could lend her some money. (Jessica hỏi tôi xem tôi có thể cho cô ấy mượn một số tiền không.)
 • Nam asked the waiter for the menu and recommendations. (Nam yêu cầu nhân viên phục vụ mang menu và tư vấn.)

Cấu trúc Asked là gì?

II. Các cấu trúc Asked thông dụng trong tiếng Anh

Cấu trúc Asked trong ngữ pháp tiếng Anh có cách dùng khá đa dạng tương ứng với từng dạng câu hỏi khác nhau bao gồm câu hỏi yêu cầu trả lời “yes” hoặc “no” (Yes/No questions), câu hỏi “Wh-” để yêu cầu thông tin cụ thể (Wh-questions), và cả câu mệnh lệnh (imperative sentences) để yêu cầu hoặc ra lệnh cho người khác làm điều gì đó. Cùng tìm hiểu chi tiết về các cấu trúc Asked và cách dùng nhé!

1. Cấu trúc Asked ở dạng câu hỏi Yes/No question

Cấu trúc Asked này sử dụng để yêu cầu một câu trả lời “yes” hoặc “no”. Thường được sử dụng khi muốn xác nhận một thông tin hoặc yêu cầu sự đồng ý hoặc từ chối. Cấu trúc như sau:

S + asked/asked (sb)/wondered/wanted to know/ + if/whether + Clause

Ví dụ:

 • “Have you finished your homework?” – Anna asked Tom 

➡ Anna asked Tom if had finished his homework. (Anna hỏi xem Tom đã làm xong bài tập về nhà chưa?)

 • “Have you seen the movie?” – I asked John

➡ I asked John if he had seen the movie. (Tôi hỏi John xem anh ấy đã xem bộ phim đó chưa?)

Các cấu trúc Asked thông dụng trong tiếng Anh

2. Cấu trúc Asked ở dạng câu hỏi Wh-questions

Cấu trúc này sử dụng các từ để hỏi như “wh-” như “what,” “where,” “when,” “why,” “how” để yêu cầu thông tin cụ thể. Cấu trúc Asked trong câu gián tiếp dạng Wh-questions:

S + asked/asked + sb/wondered/wanted to know + Clause 

Ví dụ:

 • What time the party would start? – James asked his friend (Mấy giờ bữa tiệc sẽ bắt đầu? – James hỏi bạn mình)

➡ James asked his friend what time the party would start. (James hỏi bạn của mình lúc nào bữa tiệc sẽ bắt đầu.)

 • How much the concert tickets cost? – Kate asked (Giá vé buổi hòa nhạc là bao nhiêu? – Kate hỏi)

➡ Kate wanted to know how much the concert tickets cost. (Kate muốn biết giá vé buổi hòa nhạc là bao nhiêu.)

3. Cấu trúc Asked câu mệnh lệnh

Cấu trúc này sử dụng để yêu cầu hoặc ra lệnh cho ai đó làm điều gì đó.

Trực tiếp: V-inf/ Don’t + V-inf, please

Gián tiếp: S + asked/told/advised/ordered/wanted/warned + sb + (not) + to V-inf

Ví dụ: 

 • Trực tiếp: “Please clean your room.” – Anna asked her son (“Xin hãy dọn dẹp phòng của bạn.” – Anna yêu cầu con trai)

➡ Gián tiếp: Anna asked her son to clean his room. (Anna yêu cầu con trai dọn dẹp phòng của mình.)

 • Trực tiếp: “Don’t be late for the meeting.” – The manager told the employees (“Đừng đến trễ cuộc họp.” – Người quản lý nói với nhân viên)

➡ Gián tiếp: The manager told the employees not to be late for the meeting. (Quản lý ra lệnh cho nhân viên không được đến muộn cuộc họp.)

Tham khảo: Cấu trúc Due to: Khái niệm, cách dùng, bài tập vận dụng

III. Phân biệt các cấu trúc Ask, Request, Require

Mặc dù đều có thể dùng để đưa ra yêu cầu, đề nghị nhưng “ask,” “request,” “require” lại có những cách sử dụng khác nhau. “Ask” thường được sử dụng trong trường hợp yêu cầu thông tin hoặc sự giúp đỡ. “Request” có tính chính thức hơn và thường xuất hiện trong văn bản chính thức. “Require” ám chỉ một yêu cầu bắt buộc, không thể bỏ qua. Dưới đây Hocnguphap sẽ đi vào phân biệt sự khác nhau trong cách dùng 3 cấu trúc này, cùng tham khảo nhé!

Phân biệt Cấu trúc asked Cấu trúc request Cấu trúc require
Giống nhau Đều có thể dùng để đưa ra yêu cầu, đề nghị
Khác nhau Asked là quá khứ đơn của động từ ask (hỏi). Được sử dụng khi một người yêu cầu hoặc hỏi một ai đó về một điều gì đó.

Asked có thể được sử dụng để hỏi trong bất kỳ trường hợp nào không phân biệt giữa formal hay informal.

Request là một động từ chỉ hành động yêu cầu hoặc đề nghị một cách lịch sự. Thường được sử dụng khi một người cần một ai đó làm việc gì đó hoặc yêu cầu một điều gì đó từ họ.

Request thường được sử dụng với ý nghĩa chủ động còn trong trường hợp bị động thường sẽ sử dụng động từ require.

Require được sử dụng với mục đích yêu cầu ai đó làm gì hoặc khiến việc gì đó xảy ra. Thường sử dụng trong trường hợp yêu cầu ai đó dựa theo nội quy hay luật lệ nào đó.

Require sử dụng trong trường hợp bị động 

Ví dụ Peter asked me to lend him some money. (Peter yêu cầu tôi cho anh ấy mượn một số tiền.) Juliet requested that I attend the meeting. (Juliet yêu cầu tôi tham dự cuộc họp.) This job requires a high level of experience. (Công việc này yêu cầu một mức độ kinh nghiệm cao.)

IV. Bài tập về cấu trúc Asked kèm đáp án

Tiếp theo để thành thạo hơn trong cách sử dụng cấu trúc Asked hãy cùng luyện tập với bài tập dưới đây nhé!

Bài tập: Viết lại những câu dưới đây với cấu trúc Asked

 1. “What time does the volleyball match start?” – Sarah asked her friend.

➡ Sarah asked ________________________________

 1. “How long will the shareholder meeting last?” – The employees asked their manager.

➡ The employees asked __________________________

 1. “Can you help me with this assignment?” – Mary asked her classmate.

➡ Mary asked ________________________________

 1. “Why did you choose that book?” – The teacher asked the student.

➡ The teacher asked ________________________________

 1. “Do you have any plans for the weekend?” – Tom asked his sister.

➡ Tom asked ________________________________

 1. “Are you coming to the party?” – Lisa asked her friend.

➡ Lisa asked ________________________________

 1. “When did you arrive in Paris?” – The interviewer asked the job candidate.

➡ The interviewer asked ________________________________

 1. “Why did you buy that expensive car?” – Kate asked her brother.

➡ Kate asked ________________________________

 1. “Can you lend me some money?” – Mark asked his friend.

➡ Mark asked ________________________________

 1. “What time does the train depart?” – The passenger asked the station attendant.

➡ The passenger asked ________________________________

Đáp án

 1. Sarah asked her friend what time the volleyball match started.
 2. The employees asked their manager how long the shareholder meeting lasted.
 3. Mary asked her classmate if she could help her with that assignment.
 4. The teacher asked the student why he had chosen that book.
 5. Tom asked his sister if she had any plans for the weekend.
 6. Lisa asked her friend if she was coming to the party.
 7. The interviewer asked the job candidate when he had arrived in Paris.
 8. Kate asked her brother why he had bought that expensive car.
 9. Mark asked his friend if he could lend him some money.
 10. The passenger asked the station attendant what time the train departed.

Trên đây là trọn bộ kiến thức lý thuyết cùng bài tập vận dụng về cấu trúc Asked trong tiếng Anh mà bạn học cần ghi nhớ. Hy vọng qua đây có thể giúp bạn hiểu và sử dụng linh hoạt cấu trúc asked trong giao tiếp và làm bài tập ngữ pháp chính xác.

Đánh giá bài viết

Leave a Comment