Home Ngữ pháp cơ bản Cấu trúc Instead of – Phân biệt Instead of với Instead và rather than

Cấu trúc Instead of – Phân biệt Instead of với Instead và rather than

Cấu trúc Instead of: Cấu trúc, cách dùng, bài tập vận dụng

Trong tiếng Anh, cấu trúc Instead of là một cấu trúc phổ biến để diễn đạt sự thay thế hoặc lựa chọn. Việc hiểu và sử dụng chính xác cấu trúc ngữ pháp này sẽ giúp bạn tự tin hơn và linh hoạt hơn trong việc diễn đạt ý kiến của mình. Trong bài viết dưới đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cấu trúc Instead of, cách sử dụng nó và phân biệt nó với cấu trúc Instead nhé!

I. Cấu trúc Instead of là gì?

Instead of là một giới từ tiếng Anh, mang ý nghĩa là thay vì, thay cho. Cấu trúc Instead of được sử dụng để chỉ sự thay thế hoặc lựa chọn một điều gì đó thay vì một điều khác. Thông thường, nó được dùng để so sánh hai lựa chọn hoặc đối tượng và diễn đạt sự ưu tiên của một lựa chọn hơn lựa chọn khác.

 • Instead of going to the movies, I decided to stay home and read a book. (Thay vì đi xem phim, tôi quyết định ở nhà đọc sách.)
 • Sarah chose to eat a salad instead of ordering a pizza for dinner. (Sarah chọn ăn một phần salad thay vì đặt một chiếc pizza cho bữa tối.)

Cấu trúc Instead of là gì?

II. Cách sử dụng cấu trúc Instead of

Cấu trúc Instead of thường đứng ở vị trí đầu hoặc cuối một mệnh đề ở trong câu. Trong trường hợp đứng ở đầu câu sẽ cần một dấu phẩy ngay theo sau. Tuy nhiên trong văn nói giao tiếp tiếng Anh hàng ngày, từ này thường được đặt ở cuối câu.

 • Instead of going to the party, Tom stayed at home to study. (Thay vì đi dự tiệc, Tom ở nhà để học.)
 • Sarah chose to work part-time instead of pursuing a full-time career. (Sarah chọn làm việc bán thời gian thay vì theo đuổi sự nghiệp toàn thời gian.)
 • She played the guitar instead of the piano in the performance. (Cô ấy chơi đàn guitar thay vì đàn piano trong buổi biểu diễn.)
 • I decided, instead of going for a run, to go swimming.(Tôi quyết định, thay vì đi chạy bộ, tôi đi bơi.)

Dưới đây là những cấu trúc với Instead of và cách dùng:

Cấu trúc 1: 

Cấu trúc “Instead of + danh từ” được sử dụng để diễn đạt sự thay thế một đối tượng, hoạt động hoặc sự lựa chọn bằng một cái khác.

Instead of + danh từ

Ví dụ:

 • Instead of coffee, I ordered a cup of tea. (Thay vì cà phê, tôi đặt một ly trà.)
 • Instead of taking the bus, she decided to walk to work. (Thay vì đi bằng xe buýt, cô ấy quyết định đi bộ đến nơi làm việc.)
 • Instead of watching TV, he spent the evening reading a book. (Thay vì xem TV, anh ta dành buổi tối đọc sách.)

Cách sử dụng cấu trúc Instead of

Cấu trúc 2: 

Cấu trúc “Instead of + tên riêng” được sử dụng để diễn đạt sự thay thế hoặc lựa chọn một người cụ thể bằng một người khác. 

Instead of + tên riêng

Ví dụ:

 • Sarah will be leading the meeting instead of John. (Sarah sẽ chủ trì buổi họp thay vì John.)
 • Instead of Mary, Peter will be the keynote speaker at the conference. (Thay vì Mary, Peter sẽ là diễn giả chính tại hội nghị.)
 • Lisa will be the captain of the soccer team instead of Tom. (Lisa sẽ là đội trưởng đội bóng đá thay vì Tom.)

Cấu trúc 3:

Cấu trúc “Instead of + đại từ nhân xưng” được sử dụng để diễn đạt sự thay thế hoặc lựa chọn một người bằng một người khác.

Instead of + đại từ nhân xưng

Ví dụ:

 • Instead of me, he will be attending the conference. (Thay vì tôi, anh ta sẽ tham dự hội nghị.)
 • Instead of us, they will be handling the project. (Thay vì chúng tôi, họ sẽ xử lý dự án.)
 • Instead of her, I will be taking care of the children today. (Thay vì cô ấy, tôi sẽ chăm sóc trẻ em hôm nay.)

Cấu trúc 4:

Cấu trúc “Instead of + V_ing” được sử dụng để diễn đạt sự thay thế hoặc lựa chọn một hành động đang diễn ra bằng một hành động khác. 

Instead of + V_ing

Ví dụ:

 • She spent the evening watching movies instead of studying. (Cô ấy đã dành buổi tối để xem phim thay vì học.)
 • Instead of cooking dinner, they decided to order takeout. (Thay vì nấu bữa tối, họ quyết định đặt đồ ăn mang về.)
 • He opted for cycling in the park instead of going for a walk. (Anh ta chọn đi xe đạp trong công viên thay vì đi dạo.)

III. Phân biệt Instead of và instead

Phân biệt Instead of và instead

Mặc dù Instead of và instead có ý nghĩa tương tự là thay thế, thay vì, nhưng chúng lại khác nhau về từ loại và được sử dụng trong ngữ cảnh khác nhau. Instead of đóng vai trò là một giới từ trong câu. Còn instead là một trạng từ ở trong câu và không đứng ở vị trí cố định mà sẽ xuất hiện cả đầu câu hay cuối câu.

 • Instead of going to the party, I stayed home and watched a movie. (Thay vì đi đến buổi tiệc, tôi ở nhà và xem một bộ phim.)
 • I wanted to go to the party; instead, I stayed home and watched a movie. (Tôi muốn đi đến buổi tiệc, thay vào đó, tôi ở nhà và xem một bộ phim.)

IV. Phân biệt Instead of và rather than

Cấu trúc Instead of và cấu trúc rather than đều sử dụng để diễn  đạt sự thay thế hay lựa chọn nhưng ý nghĩa và cách dùng lại hoàn toàn khác nhau. Dưới đây là bảng phân biệt giữa cấu trúc Instead of và cấu trúc Rather than mà bạn cần lưu ý.

Cấu trúc Instead of Cấu trúc Rather than
Ý nghĩa Diễn đạt sự thay thế, lựa chọn một đối tượng, hành động bằng một cái khác.

“Instead of” tập trung vào việc thay thế một đối tượng, hành động.

Diễn đạt sự lựa chọn hoặc sự ưu tiên một cái khác hơn so với cái đầu tiên.

“Rather than” tập trung vào việc lựa chọn hoặc ưu tiên một cái khác.

Cấu trúc Sử dụng “Instead of + danh từ/đại từ/V-ing” Rather than +V/ N
Ví dụ Instead of going to the party, I stayed home and watched a movie. (Thay vì đi dự tiệc, tôi ở nhà và xem phim.) She chose to stay home rather than not enjoying the party. (Cô chọn ở nhà thay vì không thưởng thức bữa tiệc.)

V. Bài tập cấu trúc Instead of có đáp án

Để nắm vững kiến thức lý thuyết về cấu trúc Instead of hãy cùng Hocnguphap luyện tập với bài tập ngữ pháp dưới đây nhé!

Bài tập : Điền Instead of hoặc rather than thích hợp vào chỗ trống dưới đây

 1. She decided to stay home and relax ______ going out with friends.
 2. ______ going to the gym, he prefers doing yoga at home.
 3. ______ eating fast food, I choose to cook a healthy meal at home.
 4. ______ taking the bus, she walks to work every day.
 5. He enjoys playing soccer ______ watching basketball.
 6. ______ staying up late, she prefers getting enough sleep.
 7. She opted for staying home and reading a book ______ going to the party.

Đáp án

 1. instead of 
 2. Rather than
 3. Instead of 
 4. Rather than
 5. rather than
 6. Instead of 
 7. instead of 

Trên đây là trọn bộ kiến thức lý thuyết về cách dùng cấu trúc Instead of và phân biệt nó với Instead và rather than. Hy vọng qua bài viết bạn học đã nắm chắc được cách sử dụng cấu trúc ngữ pháp cơ bản này và làm chính xác các bài tập ngữ pháp có xuất hiện của cấu trúc Instead of.

Đánh giá bài viết

Leave a Comment