Home Ngữ pháp cơ bản Trọn bộ kiến thức về cấu trúc Why don’t we trong tiếng Anh

Trọn bộ kiến thức về cấu trúc Why don’t we trong tiếng Anh

Cấu trúc Why don’t we: Công thức, cách dùng, bài tập

Cấu trúc Why don’t we là một cấu trúc ngữ pháp khá hay và được sử dụng thường xuyên trong giao tiếp để đưa ra lời đề nghị. Cùng tìm hiểu cấu trúc Why don’t we là gì, cách sử dụng, những cấu trúc tương đồng kèm bài tập vận dụng với bài viết dưới đây ngay nhé!

I. Cấu trúc Why don’t we là gì? 

Cấu trúc “why don’t we” trong tiếng Anh mang ý nghĩa tiếng Việt là “Tại sao chúng ta không…?” thường được sử dụng để đề nghị hoặc đề xuất một ý kiến, một kế hoạch hoặc một hành động chung với người nghe. Nó được dùng để mời ai đó tham gia vào một hoạt động hoặc đưa ra một ý tưởng đồng thời.

Ví dụ: 

 • Why don’t we go to the park after school and play on the swings? (Tại sao chúng ta không đến công viên sau giờ học và chơi xích đu?)
 • Why don’t we bake cookies this weekend and share them with our neighbors? (Tại sao chúng ta không nướng bánh vào cuối tuần này và chia sẻ chúng với hàng xóm?)

Cấu trúc Why don’t we là gì?

II. Các cách sử dụng cấu trúc Why don’t we

Như Hocnguphap đã nói ở trên, cấu trúc why don’t we thường được sử dụng để đề nghị hoặc đề xuất một ý kiến và được sử dụng khi tâm ngữ là we hoặc you (ngôi thứ nhất hoặc ngôi thứ hai). Cấu trúc why don’t we trong tiếng Anh khá đơn giản với công thức như sau:

Why don’t + S + V-inf + O?

Trong công thức này bạn cần lưu ý theo sau why don’t we là một động từ nguyên thể và không có to nhé.

 • Why don’t we visit the library and checkout some fun books to read together? (Tại sao chúng ta không ghé thăm thư viện và mượn vài cuốn sách thú vị để cùng đọc?)
 • Why don’t we try a new restaurant for dinner? (Tại sao chúng ta không thử một nhà hàng mới cho bữa tối?)

Các cách sử dụng cấu trúc Why don’t we

Dưới đây là một số trường hợp sử dụng cấu trúc why don’t we khá phổ biến trong giao tiếp hàng ngày:

 • Đề xuất hoạt động giải trí: Bạn có thể sử dụng “why don’t we” để đề nghị hoặc mời người khác tham gia vào một hoạt động giải trí như xem phim, đi chơi, đi dạo, hay tham gia một sự kiện nào đó. Ví dụ: Why don’t we go to the beach this weekend? (Tại sao chúng ta không đi biển vào cuối tuần này nhỉ?)
 • Đề xuất dự án hoặc công việc nhóm: Khi bạn muốn đề xuất một ý tưởng hoặc kế hoạch công việc nhóm, bạn có thể sử dụng cấu trúc này. Ví dụ: Why don’t we start a study group for the upcoming exam? (Tại sao chúng ta không thành lập nhóm học tập cho kỳ thi sắp tới nhỉ?)
 • Đề xuất giúp đỡ hoặc hỗ trợ: Nếu bạn nhận thấy ai đó cần giúp đỡ hoặc hỗ trợ, bạn có thể sử dụng cấu trúc “why don’t we” để đề xuất sự trợ giúp. Ví dụ: You seem stressed. Why don’t we talk about it? (Bạn có vẻ căng thẳng. Tại sao chúng ta không nói về nó?)
 • Đề xuất thay đổi hoặc cải thiện: Khi bạn muốn đề xuất một sự thay đổi hoặc cải thiện trong một tình huống nào đó, bạn có thể sử dụng cấu trúc này. Ví dụ: The current process is inefficient. Why don’t we try a different approach? (Quy trình hiện tại là không hiệu quả. Tại sao chúng ta không thử tiếp cận một cách khác?)
 • Đề xuất lựa chọn hoặc quyết định: Khi bạn cần đưa ra một quyết định hoặc lựa chọn, cấu trúc “why don’t we” có thể được sử dụng để mời người khác tham gia vào quá trình đưa ra quyết định. Ví dụ: We need to choose a restaurant for dinner. Why don’t we ask for recommendations? (Chúng ta cần chọn một nhà hàng cho bữa tối. Tại sao chúng ta không yêu cầu đề xuất?)

Tham khảo thêm: 

III. Cách trả lời cho cấu trúc Why don’t we

Khi nhận được một lời đề nghị bằng cấu trúc why don’t we bạn sẽ có thể đưa ra đồng ý hoặc lời từ chối. Tuy nhiên bạn đã biết cách đưa ra một câu trả lời sao cho hay nhất chưa? Dưới đây là một số gợi ý trả lời cho câu hỏi Why don’t we mà bạn có thể tham khảo:

1. Cách đồng ý

Dưới đây là một số cách đưa ra lời đồng ý khá hay mà bạn có thể tham khảo:

 • That’s a great idea!: Đó là một ý kiến hay đấy
 • Sure, I’d love to do that:Chắc chắn rồi, tôi rất muốn làm điều đó
 • That sounds good: Nghe hay đó.
 • I like it! Let’s go: Tôi thích điều đó. Đi thôi nào.
 • I’m up for it: Tôi đồng ý.
 • I can’t agree more: Tôi đồng ý tuyệt đối
 • Let’s do that: Quyết định như vậy nhé.
 • Yes, let’s: Được, làm thôi.

2. Cách từ chối

Khi muốn đưa ra lời từ chối hoặc sự do dự bạn có thể tham khảo một số câu dưới đây:

Đưa ra lời từ chối

 • I’m so sorry, I’m busy: Tôi xin lỗi, tôi bận mất rồi.
 • I’m not sure I can: Tôi không chắc tôi có thể làm điều này.
 • No, thanks: Không, cảm ơn.
 • No, let’s not: Không, đừng làm thế.
 • I don’t think that’s a good idea: Tôi không nghĩ đó là một ý hay đâu.
 • I’m not sure: Tôi cũng không chắc.
 • You’d better not/We had better not: Tốt nhất là không nên.
 • I appreciate the suggestion but I have other commitments: Tôi đánh giá cao đề xuất này nhưng tôi có những lời hứa khác.
 • That’s not really possible for me right now but thanks for offering: Điều đó thực sự không thể thực hiện được đối với tôi ngay bây giờ nhưng cảm ơn vì đã đề nghị

Đưa ra câu trả lời do dự

 • That may be tricky for me this week but let me check my schedule: Điều đó có thể khó khăn với tôi trong tuần này nhưng hãy để tôi kiểm tra lịch trình của mình
 • Why don’t we is a thought, let me think about if it works: Ý tưởng ‘tại sao chúng ta không’ chỉ là ý kiến, hãy cho tôi suy nghĩ xem nó có được thực hiện hay không

IV. Những cấu trúc tương đồng với Why don’t we

Ngoài cấu trúc Why don’t we thì trong tiếng Anh còn có thêm một số cấu trúc khác khá tương đồng với cấu trúc này như “Let’s”’ “How/What about” hay “ Shall we”. Dưới đây là những công thức và cách dùng của những cấu trúc mà bạn có thể tham khảo để sử dụng:

tiếp theo hãy giúp tôi viết về Những cấu trúc tương đồng với Why don’t we như:

1. Cấu trúc Let’s

“Cấu trúc “Let’s” cũng được sử dụng để đề xuất một hành động hoặc hoạt động chung. Nó thể hiện ý chí và mời người nghe tham gia cùng. Cấu trúc này thường được dùng khi người nói muốn tạo ra sự đồng thuận hoặc khích lệ sự tham gia.

Cấu trúc:

Let’s + V-inf + ….: Hãy (làm gì) thôi nào.!

Ví dụ:

 • Let’s go to the park!(Chúng ta hãy đi đến công viên!)
 • Let’s have dinner together! (Hãy cùng ăn tối nhé!)

2. Cấu trúc What/ How about…?

Cấu trúc “What/How about…?” cũng được sử dụng để đưa ra một đề xuất hoặc mời người nghe tham gia vào một hoạt động cụ thể. Nó cũng thể hiện sự đồng thuận và khích lệ tham gia.

Cấu trúc:

How about/ what about + Noun/ Noun phrase/ V-ing…?: Vậy còn (làm việc gì đó) thì sao?

Ví dụ:

 • What about going to the concert? (Đi xem hòa nhạc thì sao?)
 • How about sharing what brings us joy through our diverse cultural traditions? (Còn việc chia sẻ những điều mang lại niềm vui cho chúng ta thông qua truyền thống văn hóa đa dạng thì sao?)

3. Cấu trúc Do you mind và Would you mind

Cấu trúc “Do you mind/ Would you mind…?” được sử dụng khi bạn muốn đề xuất một hành động hoặc yêu cầu sự giúp đỡ từ người nghe. Nó thể hiện sự lịch sự và tôn trọng ý kiến của người khác.

Cấu trúc:

Would you mind + verb-ing…?

Do you mind + verb-ing…?

Ví dụ:

 • Do you mind if I close the window? (Bạn có phiền nếu tôi đóng cửa sổ không?)
 • Would you mind turning down the volume? (Bạn có phiền giảm âm lượng xuống không?)

Những cấu trúc tương đồng với cấu trúc why don’t we

4. Cấu trúc Shall we

Cấu trúc “Shall we” cũng được sử dụng để đề xuất một hành động hoặc hoạt động chung. Nó thể hiện sự đồng thuận và mời người nghe tham gia cùng. Cấu trúc này thường được sử dụng trong giao tiếp hàng ngày và có tính lịch sự.

Cấu trúc: 

Shall we + V-inf + …?: Chúng ta có nên (làm gì) không?

Ví dụ:

 • Shall we go for a walk? (Chúng ta đi dạo nhé?)
 • Shall we try this new recipe? (Chúng ta thử công thức mới này nhé?)

V. Cấu trúc biến thể của Why don’t we – Why not

Một cấu trúc biến thể của “Why don’t we” là “Why not” được sử dụng khá phổ biến. Cấu trúc “Why not” cũng được sử dụng để đề xuất một hành động hoặc hoạt động chung. Nó thể hiện sự mời rủ và đề nghị tham gia. Cấu trúc này thường được sử dụng khi bạn muốn đề xuất một ý tưởng, một kế hoạch hoặc mời người khác tham gia vào một hoạt động nào đó.

Cấu trúc:

Why not + V-inf.…?

Why not + trạng từ chỉ thời gian/ nơi trốn,…?

Ví dụ:

 • Why don’t we go for a hike this weekend? -> Why not go for a hike this weekend? (Tại sao không đi dạo vào cuối tuần này?)
 • Why don’t we try the new café downtown? -> Why not try the new café downtown? (Tại sao không thử quán cà phê mới ở trung tâm thành phố?)

VI. Bài tập cấu trúc Why don’t we có đáp án chi tiết

Như vậy là bạn đã nắm được những lý thuyết cơ bản của cấu trúc why don’t we và một số cấu trúc tương đồng khác rồi. Tiếp theo hãy cùng luyện tập với một số bài tập về why don’t we dưới đây để ghi nhớ kiến thức nhé!

Bài tập: Viết lại những câu với cấu trúc Why don’t we sao cho nghĩa không đổi

 1. What about going to a concert this weekend?
 2. Let’s go to the beach this weekend. It will be a great way to relax and enjoy the sun.
 3. The weather today is perfect. Shall we go for a walk in the forest? 
 4. What about going hiking in the mountains next weekend? 
 5. Shall we go out for dinner tonight? There’s a new restaurant in town that I’ve heard great things about.
 6. Let’s take a road trip to the countryside and explore new places.

Đáp án:

 1. Why don’t we go to a concert this weekend?
 2. Why don’t we go to the beach this weekend? It will be a great way to relax and enjoy the sun.
 3. Why don’t we go  for a walk in the forest? The weather is perfect today.
 4. Why don’t we go hiking in the mountains next weekend?
 5. Why don’t we go out for dinner tonight? There’s a new restaurant in town that I’ve heard great things about.
 6. Why don’t we take a road trip to the countryside and explore new places?

Như vậy là Hocnguphap.com đã giới thiệu tới bạn đầy đủ những kiến thức ngữ pháp cơ bản liên quan tới cấu trúc Why don’t we rồi. Ngoài ra là những cấu trúc tương đồng với nó mà bạn có thể tham khảo và nâng cao kiến thức của mình. Đừng quên thực hành bài tập luyện tập để ghi nhớ kiến thức nữa nhé. Chúc bạn học tập thêm được nhiều kiến thức ngữ pháp hay ho!

Đánh giá bài viết

Leave a Comment