Home Ngữ pháp cơ bản Cấu trúc How long: Phân biệt với How many times và When

Cấu trúc How long: Phân biệt với How many times và When

Cấu trúc How long: Phân biệt với How many times và When

How long là một cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh cơ bản được sử dụng để hỏi về thời gian bao lâu. Khá nhiều bạn thường nhầm lẫn cách dùng cấu trúc how long với how much time và how many times. Vậy với bài viết dưới đây hãy cùng tìm hiểu chi tiết về cách dùng cấu trúc how long và phân biệt nó với những cấu trúc khác

I. Cấu trúc How long là gì?

Cấu trúc “How long” mang ý nghĩa là “bao lâu” được sử dụng để hỏi về khoảng thời gian mà một hành động xảy ra hoặc đã xảy ra. Ngoài ra How long cũng mang nghĩa độ dài bao nhiêu được sử dụng để hỏi về độ dài của một vật nào đó. Chúng ta có thể sử dụng “How long” với các thì khác nhau và kết hợp với các động từ khác nhau để diễn đạt ý nghĩa mong muốn. Ví dụ:

 • How long have you been waiting for the train? (Bạn đã đợi xe tàu bao lâu rồi?)
 • How long does it usually take to complete a marathon? (Thường mất bao lâu để hoàn thành một cuộc chạy marathon?)
 • How long did they stay at the beach yesterday? (Họ đã ở bãi biển bao lâu ngày hôm qua?)

Cấu trúc How long là gì?

II. Các cấu trúc How long và cách trả lời

1. How long + do/does/did + S + V(inf)?

Cấu trúc này được sử dụng với thì hiện tại đơn (simple present) và thì quá khứ đơn (simple past) để hỏi thời gian ai đó làm hoặc đã làm một việc gì đó trong hiện tại hoặc quá khứ. Ví dụ:

 • How long do they usually spend on their daily commute? (Họ thường dành bao lâu cho việc đi lại hàng ngày?)
 • How long does it take to get to your company? (Mất bao lâu để đến công ty của bạn?)
 • How long did you stay in Paris? (Bạn đã ở lại Paris bao lâu?)

2. How long + have/has + S + Ved/VII?

Cấu trúc How long này được sử dụng với thì hiện tại hoàn thành (present perfect) với ý nghĩa tương tự như cấu trúc how long ở trên. Ví dụ:

 • How long have you been interested in learning new languages? (Bạn quan tâm đến việc học ngôn ngữ mới được bao lâu rồi?)
 • How long has your company been focusing on sustainability initiatives? (Công ty của bạn đã tập trung vào các sáng kiến ​​bền vững được bao lâu rồi?)

Các cấu trúc How long và cách trả lời

3. How long does it take + (O) + to V(inf)?

Cấu trúc How long thứ 3 này được sử dụng để hỏi về thời gian mất để thực hiện một hành động nào đó. Cấu trúc câu trả lời “It takes + O + time + to V”. Ví dụ:

 • How long does it take you to finish your homework? (Mất bao lâu để bạn hoàn thành bài tập về nhà?)
 • ➡ It usually takes me about two hours to finish my homework. (Thường mất khoảng hai giờ để tôi hoàn thành bài tập về nhà.)
 • How long does it take to fly from Hanoi to Ho Chi Minh City? (Mất bao lâu để bay từ Hà Nội đến TP. Hồ Chí Minh?)
 • ➡  It takes approximately two hours to fly from Hanoi to Ho Chi Minh City. (Mất khoảng hai giờ để bay từ Hà Nội đến TP. Hồ Chí Minh.)

III. Phân biệt cấu trúc How long với các cấu trúc khác

1. Phân biệt cấu trúc How long với How many times

How long và How many times đều liên quan đến thời gian, nhưng có sự khác biệt trong cách sử dụng. How long thường được sử dụng để hỏi về khoảng thời gian một hành động kéo dài, trong khi How many times được sử dụng để hỏi về số lần một hành động xảy ra. Ví dụ:

 • How long does it take you to get to work? (Mất bao lâu để bạn đến nơi làm việc?)
 • How many times do you go to the gym per week? (Bạn đến phòng tập mấy lần mỗi tuần?)

2. Phân biệt How long và How much time

How long và How much time đều liên quan đến thời gian, nhưng có sự khác biệt về cách sử dụng. “How long” thường được sử dụng để hỏi về khoảng thời gian một hành động kéo dài, trong khi “How much time” được sử dụng để hỏi về lượng thời gian ngắn mà một hành động thực hiện,. Ví dụ:

 • How long did the meeting last? (Cuộc họp kéo dài bao lâu?)
 • How much time did you spend on that project? (Bạn đã dành bao nhiêu thời gian cho dự án đó?)

3. Phân biệt How long với When

How long và when là hai cụm từ khác nhau trong tiếng Anh và được sử dụng để hỏi về thời gian, nhưng có một số sự khác biệt trong ý nghĩa và cách sử dụng. “How long” được sử dụng để hỏi về khoảng thời gian mà một hành động diễn ra hoặc kéo dài. Nó tập trung vào thời gian kéo dài của một sự việc. Cấu trúc When được sử dụng để hỏi về một điểm cụ thể trong thời gian hoặc thời điểm một sự việc diễn ra. Nó tập trung vào việc xác định một thời điểm cụ thể.

 • How long have you been studying Spanish? (Bạn đã học tiếng Tây Ban Nha bao lâu rồi?)
 • When did you start learning Spanish? (Bạn bắt đầu học tiếng Tây Ban Nha khi nào?)

Tham khảo thêm: Cấu trúc while: Công thức, cách dùng, bài tập vận dụng

V. Bài tập áp dụng cấu trúc How long

Để ghi nhớ kiến thức về cấu trúc how long cũng như phân biệt nó với những cấu trúc dễ nhầm lẫn khác hãy cùng luyện tập với bài tập dưới đây nhé!

Bài tập: Điền How long/how many times/how much time/when vào chỗ trống thích hợp để hoàn thành câu.

 1. ________ have you been studying French?
 2. ________ did they go on vacation last year?
 3. ________ does it take to drive from here to the airport?
 4. ________ did you see that movie?
 5. ________ have you been living in this city?
 6. ________ did they finish the project?
 7. ________ do you exercise each week?
 8. ________ did it take to complete the marathon?
 9. ________ do you usually spend on social media every day?
 10. ________ is the concert going to start?
 11. ________ do you practice playing the piano every day?
 12. ________ did it rain yesterday?

Đáp án:

 1. How long
 2. When
 3. How long
 4. When
 5. How long
 6. When
 7. How many times
 8. How long 
 9. How much time
 10. When
 11. How many times
 12. When

Trên đây là trọn bộ kiến thức lý thuyết về cách dùng cấu trúc how long trong tiếng Anh và phân biệt nó với một số cấu trúc dễ nhầm lẫn khác. Hy vọng qua bài viết mà Hocnguphap chia sẻ giúp bạn nắm chắc cách sử dụng cấu trúc ngữ pháp này và vận dụng linh hoạt trong giao tiếp!

Đánh giá bài viết

Leave a Comment