Home Ngữ pháp cơ bản Cấu trúc no matter là gì? Cách dùng cấu trúc no matter

Cấu trúc no matter là gì? Cách dùng cấu trúc no matter

Cấu trúc no matter: Khái niệm, cách dùng, bài tập vận dụng

Cấu trúc “no matter” là một cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và thường được sử dụng trong giao tiếp hàng ngày. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu trúc no matter và cách sử dụng nó một cách chính xác. Ngoài ra cùng luyện tập thêm một số bài tập ở cuối bài để ghi nhớ kiến thức chắc hơn nhé!

I. Cấu trúc No matter là gì?

Cấu trúc no matter trong tiếng Anh là một loại mệnh đề trạng ngữ tương phản được dùng để diễn đạt ý nghĩa “bất kể”, “dù cho” trong tiếng Anh. Nó được sử dụng để nhấn mạnh rằng một điều gì đó không quan trọng hoặc không ảnh hưởng đến kết quả của một tình huống hay sự việc.

Ví dụ:

 • No matter how late I stay up, I always make sure to have a healthy breakfast in the morning. (Dù tôi thức khuya đến đâu, tôi luôn đảm bảo ăn một bữa sáng lành mạnh vào buổi sáng.)
 • John never loses his determination to achieve his goals no matter what challenges he faces. (John không bao giờ đánh mất quyết tâm đạt được mục tiêu của mình cho dù anh phải đối mặt với thử thách nào.)
 • No matter where I go, I always carry a book with me to read during my free time. (Bất kể tôi đi đến đâu, tôi luôn mang theo một quyển sách để đọc trong thời gian rảnh.)

Cấu trúc No matter là gì?

II. Các cấu trúc “No matter” trong tiếng Anh

Thông thường có 4 cấu trúc No matter thông dụng và thường xuyên được sử dụng trong giao tiếp, cấu trúc như như sau:

No matter + who/what/which/where/when/how + S + V,…

1. Cấu trúc No matter how

Cấu trúc No matter how được sử dụng khi muốn diễn đạt ý nghĩa “bất kể như thế nào”, “dù thế nào đi chăng nữa”. Công thức như sau:

No matter how + adj/adv + S + V,…

Ví dụ: 

 • No matter how hard you try, you will succeed. (Bất kể bạn cố gắng đến đâu, bạn sẽ thành công.)
 • She never gives up on her dream of becoming a professional dancer No matter how many times she fails. (Cô ấy không bao giờ từ bỏ ước mơ trở thành một vũ công chuyên nghiệp bất kể cô ấy thất bại bao nhiêu lần.)

2. Cấu trúc No matter who

Cấu trúc No matter who được sử dụng khi muốn diễn đạt ý nghĩa “bất kể ai”. Công thức như sau:

No matter + who + S + V,…

Ví dụ: 

 • No matter who wins the election, we must all come together and work towards the betterment of our community. (Bất kể ai thắng trong cuộc bầu cử, chúng ta phải đoàn kết và cùng nhau làm việc để cải thiện cộng đồng của chúng ta.)
 • No matter who you are, everyone deserves to be treated with respect and dignity. (Bất kể bạn là ai, mọi người đều xứng đáng được đối xử với sự tôn trọng và phẩm giá.)

3. Cấu trúc No matter what

Cấu trúc No matter what được sử dụng khi muốn diễn đạt ý nghĩa “bất kể điều gì” hay “dù có chuyện gì đi chăng nữa”. Công thức:

No matter + what + S + V,…

Ví dụ: 

 • No matter what happens, I will always support you. (Bất kể điều gì xảy ra, tôi luôn luôn ủng hộ bạn.)
 • No matter what obstacles come our way, we will find a solution and overcome them. (Bất kể chướng ngại nào đến trước mặt chúng ta, chúng ta sẽ tìm ra giải pháp và vượt qua chúng.)

4. Cấu trúc No matter where

Cấu trúc no matter này được sử dụng khi muốn diễn đạt ý nghĩa “bất kể ở đâu”.

Ví dụ: 

No matter + where + S + V,…

Ví dụ: 

 • No matter where I travel, I always make an effort to explore the local cuisine. (Bất kể đi đến đâu, tôi luôn cố gắng khám phá ẩm thực địa phương.)
 • No matter where you live, it’s important to create a comfortable and inviting space that feels like home. (Bất kể bạn sống ở đâu, việc tạo ra một không gian thoải mái và hấp dẫn, mang cảm giác như ở nhà, là điều quan trọng.)

Xem thêm bài viết: Cấu trúc During trong tiếng Anh

III. Lưu ý khi sử dụng cấu trúc no matter

Lưu ý khi sử dụng cấu trúc no matter

Dưới đây là một số lưu ý khi sử dụng cấu trúc no matter trong tiếng Anh mà bạn cần ghi nhớ để sử dụng chính xác cấu trúc ngữ pháp này:

 • Động từ sau “no matter” thường được chia ở dạng nguyên mẫu (V-infinitive).
 • No matter có thể đứng ở vị trí đầu câu hoặc giữa câu. Ngoài ra các cấu trúc No matter what và No matter where có thể đặt ở vị trí cuối câu tiếng Anh mà không cần mệnh đề đi theo phía sau.
 • Nếu như câu tiếng đó chỉ có một vế thì thay vì sử dụng cấu trúc no matter what/where/ which/ who/ how, bạn cần sử dụng cấu trúc it doesn’t matter ở phía trước what/where/…

IV. Bài tập cấu trúc no matter có đáp án

Cùng Hocnguphap luyện tập ngay với một bài tập cấu trúc no matter dưới đây để ghi nhớ cách sử dụng cấu trúc ngữ pháp này nhé!

Bài tập: Sử dụng cấu trúc no matter Nối 2 câu sau 

 1. The weather is hot. They still go for a hike.

_________________________________

 1. She is busy with work. She always finds time for her family.

_________________________________

 1. The movie is long. I will watch it till the end.

_________________________________

 1. The road is crowded with traffic. He arrives at work on time.

_________________________________

 1. The exam is difficult. They are determined to pass it.

_________________________________

Đáp án

 1. No matter how hot the weather is, they still go for a hike.
 2. No matter how busy she is with work, she always finds time for her family.
 3. No matter how long the movie is, I will watch it till the end.
 4. No matter how crowded the road is with traffic, he arrives at work on time.
 5. No matter how difficult the exam is, they are determined to pass it.

Như vậy là Hocnguphap đã giới thiệu tới bạn chi tiết về cách dùng cấu trúc no matter trong tiếng Anh rồi. Hy vọng qua bài viết giúp bạn nắm chắc kiến thức ngữ pháp về cấu trúc quan trọng này để sử dụng linh hoạt trong giao tiếp và làm tốt các bài tập ngữ pháp có liên quan đến cấu trúc này.

Đánh giá bài viết

Leave a Comment