Home Ngữ pháp cơ bản Cấu trúc not until: Công thức, cách dùng, bài tập

Cấu trúc not until: Công thức, cách dùng, bài tập

Cấu trúc not until: Công thức, cách dùng, bài tập

Cấu trúc ngữ pháp trong tiếng Anh là một trong những chủ điểm quan trọng giúp xây dựng một câu văn chính xác và rõ ràng. Việc nắm chắc các kiến thức về cấu trúc ngữ pháp đóng vai trò quan trọng trong việc hiểu và sử dụng tiếng Anh một cách thành thạo. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu trúc Not until và cách sử dụng nó. Ngoài ra cùng luyện tập thêm một số bài tập để ghi nhớ kiến thức tốt nhất nhé!

I. Định nghĩa cấu trúc Not until

Cấu trúc “Not until” được sử dụng trong tiếng Anh để diễn tả một sự việc xảy ra sau một thời điểm nhất định. Not until mang ý nghĩa là “mãi cho đến khi, cho đến khi” được sử dụng diễn tả ý nghĩa chỉ khi mà điều gì đó xảy ra, thì sự việc khác mới xảy ra. Not until thường đi cùng với các từ hay cụm từ chỉ thời gian ở phía sau để nhấn mạnh sự việc xảy ra ở mệnh đề trước.

Ví dụ:

 • I did not understand the instructions until my friend explained them clearly. (Tôi không hiểu hướng dẫn cho đến khi bạn tôi giải thích rõ ràng.)
 • The students did not finish their homework until late at night. (Các học sinh không hoàn thành bài tập về nhà cho đến tối muộn)
 • We did not leave the party until 1am in the morning.(Chúng tôi không rời khỏi bữa tiệc cho đến 1h sáng)

Định nghĩa cấu trúc Not until là gì

II. Các cấu trúc Not until và cách dùng

1. Cấu trúc It is/was not until

Cấu trúc It is/was not until thường mang ý nghĩa “mãi cho đến khi” và thường được sử dụng để nhấn mạnh về mốc thời gian xảy ra sự việc. Sự việc này sẽ thương được nhắc đến trong mệnh đề có chứa not until. Công thức chung của not until như sau:

It is/It was not until + time word/ phrase/ clause + that + S + V

Trong cấu trúc này:

 • Thời gian trong câu có thể là một thời điểm nói chung, một buổi trong ngày, một con số về thời gian hoặc mệnh đề chỉ thời gian.
 • Bạn cần lưu ý động từ sẽ được chia theo chủ ngữ và thì của câu.

Ví dụ:

 • It was not until I started studying English at university that I realized how important grammar was. (Phải đến khi bắt đầu học tiếng Anh ở trường đại học, tôi mới nhận ra ngữ pháp quan trọng như thế nào.)
 • It is not until next week that we will receive the results of the analysis. (Phải đến tuần sau chúng ta mới nhận được kết quả phân tích.)
 • It was not until he saw the damage caused by the storm that he understood the true severity of the situation. (Phải đến khi nhìn thấy thiệt hại do cơn bão gây ra, anh mới hiểu được mức độ nghiêm trọng thực sự của tình hình.)

2. Công thức đảo ngữ với not until

Ngoài ra ta có công thức đảo ngữ với not until thường được sử dụng để nhấn mạnh vào mệnh đề chính trong câu. Khi sử dụng cấu trúc này chúng ta sẽ đảo Not until lên đầu câu và giữ nguyên mệnh đề chính chuyển thành câu khẳng định và đảo ngữ mệnh đề này bằng cách thêm trợ động từ hoặc đảo ngữ động từ tobe lên trước. Cấu trúc đảo ngữ với not until như sau:

Not until + time word/clause/phrase + trợ động từ + S + (V).

Ví dụ: 

 • Not until I had saved enough money would I buy a new phone. (Tôi sẽ không mua điện thoại mới cho đến khi tích đủ tiền)
 • Not until the sun had set behind the mountains could we see the stars. (Chúng tôi mới có thể nhìn thấy ngôi sao khi mặt trời lặn sau dãy núi)

Công thức đảo ngữ với not until

Tham khảo thêm: Cách dùng cấu trúc until trong tiếng Anh

III. Cấu trúc Only when trong tiếng Anh

Ngoài cấu trúc Not until, chúng ta cũng có cấu trúc Only when để diễn tả ý nghĩa tương tự. Tuy nhiên, cấu trúc Only when thường được sử dụng để nhấn mạnh điều kiện cần thiết để một hành động xảy ra. Dưới đây là những so sánh về cấu trúc not until và only when mà bạn cần ghi nhớ để phân biệt giữa 2 cấu trúc này.

 • Giống nhau: Cả 2 từ Not until và Only when đều là các cụm từ chỉ thời gian trong tiếng Anh, được sử dụng để nhấn mạnh vào thời gian xảy ra của sự việc. Bạn có thể sử dụng 2 cấu trúc này để thay thế cho nhau trong bài tập viết lại câu.
 • Khác nhau:
Cấu trúc Not until Cấu trúc Only when
Cách dùng Not until thường được sử dụng để diễn tả một sự việc xảy ra ở một thời điểm cụ thể và cho tới một thời điểm nào đó. Cấu trúc only when được sử dụng để chỉ ra một điều kiện cần thiết để một sự việc khác xảy ra.
Cấu trúc S + (not V) + O + until + time word/clause/phrase. Only when + S + (V) + trợ động từ + S + (V).
Ví dụ I didn’t leave the house until it stopped raining. 

(Tôi không rời khỏi nhà cho đến khi trời ngừng mưa.)

They didn’t start the party until all the guests arrived. 

(Họ không bắt đầu tiệc cho đến khi tất cả khách mời đến.)

Only when she finishes her work can she go to the party. 

(Chỉ khi cô ấy hoàn thành công việc, cô ấy mới được đi dự buổi tiệc.)

Only when he apologizes will she forgive him. 

(Chỉ khi anh ấy xin lỗi, cô ấy mới tha thứ cho anh ấy.)

Ngoài ra bạn cần lưu ý sau cấu trúc not until có time word,clause hoặc phrase. Tuy nhiên đối với cấu trúc Only when bắt buộc sau only when là một mệnh đề (clause).

IV. Cách viết lại câu với cấu trúc not until và only when

Trong các bài tập ngữ pháp tiếng Anh bạn có thể sẽ bắt gặp các bài tập viết lại câu. Dưới đây là một số cách viết lại câu với cấu trúc not until và only when mà bạn cần nắm chắc để làm chính xác dạng bài viết lại câu nhé!

Cách viết lại câu với cấu trúc not until và only when

1. Cách viết lại câu với cấu trúc Not until

Cấu trúc:

S + (not V) + O + until + time word/clause/phrase.

➞ It is/was + not until + time word/clause/phrase + that + S + (V).

➞ Not until + time word/clause/phrase + trợ động từ + S + (V).

Ví dụ: 

 • She did not finish her homework until nightfall.

➞ It was not until nightfall that she finished her homework.

➞ Not until nightfall had come did she finish her homework.

 • He did not understand the lesson until his teacher explained it again.

➞ It was not until his teacher explained the lesson again that he understood it.

➞ Not until his teacher had explained the lesson again did he understand it.

2. Cách viết lại câu với cấu trúc Only when

Cấu trúc:

S + V (phủ định) + O + until + thời gian.

➞ Only when + clause + trợ động từ + S + V.

Ví dụ: 

 • The students did not complete the assignment until the extended deadline.

➞ Only when the extended deadline had arrived did the students complete the assignment.

 • We did not see any improvement in her condition until she started the new treatment.

➞ Only when she had started the new treatment did we see any improvement in her condition.

V. Bài tập cấu trúc Not until có đáp án

Tiếp theo để ghi nhớ và vận dụng những kiến thức về cấu trúc not until và Only when ở trên hãy cùng Hocnguphap luyện tập với bài tập nhỏ dưới đây nhé!

Bài tập 1: Viết lại các câu sau với cấu trúc not until và only when

1. Not until it started raining did they decide to leave.

➞ Only when ___________________________.

2. Only when the rain stopped did we continue our journey.

➞ Not until __ ___________________________.

3. Not until he graduated from university did he get his first job.

➞ Only when ___________________________.

4. Only when I had finished my work could I relax.

➞ Not until__ ___________________________.

5. Not until the sun went down could they see the stars in the sky.

➞ Only when ___________________________.

6. Not until I tried doing it myself did I understand the instructions.

➞ Only when ___________________________.

7. Not until they repaired the roof did the leaking finally stop.

➞ Only when ___________________________.

8. Only when the sun rose did we see our destination.

➞ Not until ___ ___________________________.

9. Only when they called a plumber did the leak get fixed.

➞ Not until _ ___________________________.

10. Only when all the students arrived did the class begin.

➞ Not until ___________________________.

Đáp án:

 1. Only when it had started raining did they decide to leave.
 2. Not until the rain stopped could we continue our journey.
 3. Only when he had graduated from university did he get his first job.
 4. Not until I had finished my work could I relax.
 5. Only when the sun had gone down could they see the stars in the sky.
 6. Only when I had tried doing it myself did I understand the instructions.
 7. Only when they had repaired the roof did the leaking finally stop.
 8. Not until the sun rose did we see our destination.
 9.  Not until they called a plumber did the leak get fixed.
 10. Not until all the students arrived did the class begin.

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về cấu trúc Not until trong tiếng Anh và cách sử dụng nó. Đây là một cấu trúc ngữ pháp cơ bản quan trọng giúp bạn diễn đạt sự việc xảy ra sau một thời điểm nhất định. Việc nắm vững và áp dụng đúng cấu trúc ngữ pháp này sẽ giúp bạn viết và hiểu tiếng Anh một cách chính xác và hiệu quả hơn. Đừng quên luyện tập thêm bài tập để nâng cao kiến thức ngữ pháp của mình nhé!

Đánh giá bài viết

Leave a Comment