Home Ngữ pháp cơ bản Trọn bộ kiến thức về cấu trúc until trong tiếng Anh

Trọn bộ kiến thức về cấu trúc until trong tiếng Anh

Cấu trúc until trong tiếng Anh: Khái niệm, cách dùng, bài tập

Cấu trúc until là một cấu trúc ngữ pháp cơ bản và quen thuộc trong giao tiếp cũng như các bài tập ngữ pháp tiếng Anh. Vậy bạn đã nắm chắc cách sử dụng cấu trúc ngữ pháp này chưa? Cùng Hocnguphap tìm hiểu tất tần tật kiến thức về khái niệm, cách dùng cũng như luyện tập các bài tập về cấu trúc until nhé!

I. Cấu trúc until là gì?

Trước tiên hãy cùng tìm hiểu về nghĩa của until là gì nhé. Until /ənˈtɪl/: trước khi, cho đến khi. Cấu trúc “until” trong tiếng Anh là một cấu trúc thường được sử dụng để diễn tả một mốc thời gian hoặc điều kiện tiếp theo sẽ xảy ra trước khi một hành động khác xảy ra hoặc kết thúc. Nó được sử dụng để đặt giới hạn thời gian hoặc điều kiện cho một sự kiện xảy ra.

Cấu trúc “until” thường được sử dụng với các thì quá khứ đơn (simple past) hoặc hiện tại hoàn thành (present perfect) để diễn tả thời gian hoặc điều kiện trước khi một hành động xảy ra. Cụ thể, “until” được đặt sau mệnh đề chứa hành động diễn ra cho đến thời điểm hoặc điều kiện xảy ra.

Ví dụ:

 • I will wait here until you finish your work. (Tôi sẽ đợi ở đây cho đến khi bạn hoàn thành công việc.)
 • They played soccer until it started raining. (Họ chơi bóng đá cho đến khi trời bắt đầu mưa.)
 • She won’t leave the office until she receives the email. (Cô ấy sẽ không rời khỏi văn phòng cho đến khi cô ấy nhận được email.)

Cấu trúc until là gì?

II. Cách dùng cấu trúc until trong tiếng Anh

Cấu trúc until được sử dụng khá phổ biến trong giao tiếp và văn viết. Thông thường cấu trúc until được sử dụng trong 3 trường hợp phổ biến, cụ thể như sau:

1. Cấu trúc until dùng để nhấn mạnh hành động trong quá khứ

Cấu trúc until này được sử dụng để diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ và kéo dài cho đến một thời điểm cụ thể.

Công thức:

Past simple + Until + Past simple

Ví dụ:

 • I studied until midnight last night. (Tôi học cho đến nửa đêm tối qua.)
 • They played basketball until it started raining. (Họ chơi bóng rổ cho đến khi trời bắt đầu mưa.)

2. Cấu trúc until dùng để nhấn mạnh hành động đã hoàn thành

Trường hợp này cấu trúc until được sử dụng để nhấn mạnh một hành động được hoàn thành trước một hành động khác.

Công thức:

Past Simple + Until + Past Perfect

Ví dụ:

 • She didn’t leave the party until she had danced with her favorite singer. (Cô ấy không rời bữa tiệc cho đến khi cô ấy đã nhảy cùng ca sĩ ưa thích của mình.)
 • They didn’t start the meeting until all the participants had arrived. (Họ không bắt đầu cuộc họp cho đến khi tất cả các thành viên đã đến.)

3. Cấu trúc until dùng để nhấn mạnh hành động chưa hoàn thành

Ở trường hợp này cấu trúc Until dùng khi muốn diễn tả sẽ làm việc A, cho đến khi việc B được hoàn thành. Hai mệnh đề trong câu cần được chia ở thì tương lai đơn và hiện tại đơn hoặc hiện tại hoàn thành.

Future simple + Until + Present simple/Present perfect

Ví dụ:

 • I will wait until he finishes his presentation. (Tôi sẽ đợi cho đến khi anh ấy hoàn thành bài thuyết trình.)
 • They will stay at the hotel until they have checked out. (Họ sẽ ở lại khách sạn cho đến khi họ đã làm thủ tục trả phòng.)

Xem thêm:

III. Những lưu ý khi sử dụng cấu trúc until

Những lưu ý khi sử dụng cấu trúc until

Cấu trúc until là một cấu trúc phổ biến vì vậy bạn học cần lưu ý để tránh một số lỗi sai khi sử dụng cấu trúc này, cụ thể như sau:

 • Lưu ý không sử dụng giới từ phía sau until, sau nó chỉ có thể là một mệnh đề, một danh từ hoặc cụm từ chỉ thời gian, sự kiện và sẽ không có giới từ nào theo sau.
 • Khi until đứng ở đầu câu thì cần sử dụng dấu phẩy để ngăn cách giữa 2 mệnh đề, còn trường hợp until nằm giữa câu thì không sử dụng dấu phẩy.
 • Khi nào sử dụng “until” và “till”: “Until” và “till” (viết tắt của “until”) có thể được sử dụng thay thế cho nhau. Tuy nhiên, “until” được coi là chính thức hơn và thích hợp hơn trong văn viết chính thức, trong khi “till” thường được sử dụng trong hội thoại hàng ngày hoặc không chính thức.
  • She will study until midnight to prepare for her exam. (Cô ấy sẽ học cho đến nửa đêm để chuẩn bị cho kỳ thi của mình.)
  • He will wait till she finishes her phone call before they leave. (Anh ta sẽ đợi cho đến khi cô ấy kết thúc cuộc gọi trước khi họ ra đi.)

IV. Bài tập cấu trúc until có đáp án

Tiếp theo để ghi nhớ về cách sử dụng cấu trúc until hãy cùng luyện tập với một bài tập dưới đây nhé!

Bài tập: Chia động từ trong ngoặc cho chính xác

 1. They (not start) __________  the game until everyone __________ (arrive).
 2. She (not eat)__________  anything until she __________ (finish) her work.
 3. We (not go) __________ on a picnic until the rain __________ (stop).
 4. He (stay) __________ at the office until he (complete)__________  the report.
 5. They (not leave) __________ the party until they (sing) __________  their favorite song.
 6. She (wait) __________  until her friend (arrive) __________  before making a decision.
 7. I (not sleep) __________  until I (finish) __________ reading the book.
 8. They (not open) __________  the presents until Christmas morning.

Đáp án

 1. will not start/arrives
 2. didn’t eat/had finished
 3. won’t go/stops
 4. will stay/completes 
 5. won’t leave/have sung
 6. will wait/arrives 
 7. didn’t sleep/had finished
 8. won’t open

Trên đây là trọn bộ kiến thức lý thuyết cũng như bài tập về cấu trúc until trong tiếng Anh mà bạn học cần nắm vững để vận dụng chính xác. Hy vọng qua bài viết giúp bạn nắm chắc cách sử dụng cấu trúc ngữ pháp cơ bản này và sử dụng linh hoạt trong các bài tập tiếng Anh.

Đánh giá bài viết

Leave a Comment