Home Ngữ pháp nâng cao Trọn bộ kiến thức về câu điều kiện loại 0 trong tiếng Anh

Trọn bộ kiến thức về câu điều kiện loại 0 trong tiếng Anh

Câu điều kiện loại 0: Cấu trúc, cách dùng, bài tập 

Trong số các loại câu điều kiện, câu điều kiện loại 0 là một trong những dạng cấu trúc ngữ pháp cơ bản và thường gặp. Nó cũng là một phần quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh. Trên thực tế, câu điều kiện loại 0 được sử dụng để diễn tả những sự việc xảy ra thường xuyên, thói quen hoặc sự thật hiển nhiên. Cùng tìm hiểu về câu điều kiện loại 0 và cách sử dụng với bài viết dưới đây từ Hocnguphap.com nhé!

I. Câu điều kiện loại 0 là gì?

Câu điều kiện loại 0 là dạng câu điều kiện nâng cao mà điều kiện được đưa ra được coi là hiển nhiên hoặc đúng trong hiện tại. Nó không phụ thuộc vào điều kiện giả định để xảy ra.

Ví dụ:

 • If you mix blue and yellow, you get green. (Nếu trộn màu xanh dương và màu vàng, bạn sẽ có màu xanh lá cây.)
 • If you water plants regularly, they grow better. (Nếu bạn tưới cây thường xuyên, chúng sẽ phát triển tốt hơn.)

Câu điều kiện loại 0 là gì?

II. Cấu trúc câu điều kiện loại 0

Tương tự như các cấu trúc câu điều kiện khác thì cấu trúc câu điều kiện loại 0 cũng bao gồm 2 mệnh đề đó là mệnh đề điều kiện if và mệnh đề chính. Dưới đây là cấu trúc cơ bản của câu điều kiện loại 0:

Mệnh đề If (Nếu) Mệnh đề chính (Thì)
If + S + V(s, es) …, S + V(s, es) …

Một số lưu ý:

 • Trong cấu trúc câu điều kiện loại 0, cả 2 mệnh đề đều sẽ chia ở thì hiện tại đơn. 
 • Mệnh đề if có thể đứng ở cả hai vế đầu hoặc vế sau ở trong câu điều kiện loại 0. 
 • Nếu mệnh đề if đứng ở trước thì giữa 2 mệnh đề cần có dấu phẩy (,) để ngăn cách.

Ví dụ:

 • If you study hard, you improve your grades. (Nếu bạn học chăm chỉ, bạn sẽ cải thiện điểm số của mình.)
 • If you exercise regularly, you stay healthy. (Nếu bạn tập thể dục đều đặn, bạn sẽ giữ được sức khỏe.)
 • If you save money, you can afford to buy things you want. (Nếu bạn tiết kiệm tiền, bạn có thể mua được những thứ bạn muốn.)

Cấu trúc câu điều kiện loại 0

Tham khảo thêm:

III. Cách dùng câu điều kiện loại 0

1. Câu điều kiện loại 0 dùng để yêu cầu, nhờ vả

Câu điều kiện loại 0 có thể được sử dụng để yêu cầu hoặc nhờ vả ai đó làm một việc gì đó.

Ví dụ:

 • If you need any help, just let me know. (Nếu bạn cần ai đó giúp đỡ, hãy cho tôi biết.)
 • If you want to borrow my book, you can take it. (Nếu bạn muốn mượn sách của tôi, bạn có thể lấy.)

2.  Câu điều kiện loại 0 diễn tả thói quen, hành động xảy ra thường xuyên

Câu điều kiện loại 0 cũng được sử dụng để diễn tả các thói quen hoặc hành động xảy ra thường xuyên.

Ví dụ:

 • If it rains, he always takes an umbrella. (Nếu trời mưa, anh ấy luôn mang theo ô.)
 • She drinks coffee if she feels tired. (Cô ấy uống cà phê khi cảm thấy mệt.)

âu điều kiện loại 0 diễn tả thói quen, hành động xảy ra thường xuyên

IV. Lưu ý khi dùng câu điều kiện loại 0

Trong trường hợp diễn tả thói quen, hành động xảy ra thường xuyên bạn cũng có thể sử dụng when để thay thế cho if mà nghĩa của câu sẽ không bị thay đổi.

Ví dụ:

 • When you exercise regularly, you stay healthy. (Khi bạn tập thể dục đều đặn, bạn sẽ giữ được sức khỏe.)
 • When you save money, you can afford to buy things you want. (Khi bạn tiết kiệm tiền, bạn có thể mua được những thứ bạn muốn.)
 • Whenever you open the window, fresh air comes in. (Khi nào bạn mở cửa sổ, không khí trong lành đi vào.)
 • Whenever I see a dog, I feel happy. (Khi nào tôi thấy một con chó, tôi cảm thấy hạnh phúc.)

Mệnh đề If và mệnh đề chính có thể thay đổi vị trí cho nhau

Trong câu điều kiện loại 0 thì mệnh đề if và mệnh đề chính trong câu có thể thay đổi vị trí cho nhau mà không làm thay đổi ý nghĩa.

Ví dụ:

 • He always carries an umbrella if he goes out. (Anh ấy luôn mang theo ô nếu ra ngoài.)

V. Đảo ngữ câu điều kiện loại 0

Đảo ngữ câu điều kiện loại 0 giúp cho câu văn mang tính lịch sự hơn và thường được sử dụng khi đưa ra yêu cầu hoặc nhờ vả.

Đối với động từ To be Đối với động từ thường
If + S + V(s, es) …, S + V(s, es) … 

→ Đảo ngữ: Should + S1 + (not) + be + Adj/N, S2 + V

If + S + V(s, es) …, S + V(s, es) … 

→ Đảo ngữ: Should + S1 + (not) + V-inf, S2 +V2

If she is not busy, she will join us for dinner.

→ Đảo ngữ: Should she not be busy, she will join us for dinner.

(Nếu cô ấy không bận, cô ấy sẽ tham gia cùng chúng tôi ăn tối.)

If the car breaks down, we will call a mechanic.

→ Đảo ngữ: Should the car break down, we will call a mechanic.

(Nếu xe hỏng, chúng ta sẽ gọi thợ sửa xe.)

VI. Bài tập câu điều kiện loại 0 có đáp án

Bài tập: Hoàn thành các câu sau với dạng đúng của động từ trong ngoặc để tạo thành câu điều kiện loại 0.

 1. If she (study) ______ hard, she (get) ______ good grades.
 2. If it (rain) ______ tomorrow, we (stay) ______ at home.
 3. If he (not arrive) ______ on time, we (start) ______ the meeting without him.
 4. If they (exercise) ______ regularly, they (stay) ______ fit and healthy.
 5. If you (take) ______the bus, you (save)______ money on transportation.
 6. If the sun (shine)______, we (go) ______ to the beach.
 7. If he (not wear) ______ a coat, he (feel) ______ cold in the winter.
 8. If I (not have) ______ any plans, I (visit) ______ my family.

Đáp án:

 1. If she studies hard, she gets good grades.
 2. If it rains tomorrow, we will stay at home.
 3. If he doesn’t arrive on time, we will start the meeting without him.
 4. If they exercise regularly, they stay fit and healthy.
 5. If you take the bus, you save money on transportation.
 6. If the sun shines, we will go to the beach.
 7. If he doesn’t wear a coat, he will feel cold in the winter.
 8. If I don’t have any plans, I will visit my family.

Câu điều kiện loại 0 là một chủ điểm ngữ pháp nâng cao quan trọng mà bạn cần ghi nhớ. Trên đây là trọn bộ kiến thức về cấu trúc, cách dùng câu điều kiện loại 0 chi tiết. Đừng quên luyện tập thêm bài tập về câu điều kiện loại 0 để ghi nhớ kiến thức tốt hơn nhé!

Đánh giá bài viết

Leave a Comment